8/09/2017

"Se requiere médico especialista en geriatría para el Servicio de Geriatria del  Consorci Sanitari de Terrassa  para cobertura de una baja con continuidad posterior , si se cumplen los requerimientos de Servicio, por excedencia y/o crecimiento del servicio .

100% jornada + guardias de atención continuada ,y salario según convenio Xhup.

El CST consta con todas las líneas asistenciales en geriatria y de unidad docente.

 

Los interesados enviar curriculum a mllonch@cst.cat  antes del 25/09/2017 "

 

27/06/2017

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, diversos Centres d'Atenció Primària i centres de rehabilitació, selecciona:

Metge Geriatre per PADES

Lloc de treball

*   Metge Geriatre per pacient pal·liatiu, PADES, atenció al pacient crònic complex i pacients d'hospitalització a domicili.
*   Pertànyer a una important organització de salut integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut
*   Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix

*   Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
·         Especialitat en Geriatria i Gerontologia
·         Màster en cures pal·liatives

Es valora

*   Els anys d'experiència aportats
*   Formació continuada en l'especialitat i en cures pal·liatives

S'ofereix

*   Contracte laboral Indefinit
*   Jornada completa, de dilluns a divendres de matins amb un dia llarg.
*   Condicions laborals en base I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
*  Incorporació a immediata o a determinar amb el candidat

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalia exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d'estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat<mailto:rrhhd@salutms.cat>
Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

____________________________________________________________________________________________________

25/05/2017

Badalona Serveis Assistencials, una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, necessita incorporar una plaça de Metge Especialista en Geriatria en el Centre Sociosanitari El Carme. 

Es demana:Títol d’especialista en Geriatria

S’ofereix: Jornada complerta: Unitat de Subaguts, 70% planta hospitalització ( de 8:00 a 14:00) i 30%  mòduls de guàrdia.  Retribució segons  conveni SISCAT. Incorporació immediata.

 Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica jpcastejon@bsa.cat la següent documentació: Carta de sol·licitud, Currículum i Fotocòpia titulació.

_________________________________________

25/05/2017

Badalona Serveis Assistencials, una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, necessita incorporar una plaça de Metge Especialista en Geriatria en el Centre Sociosanitari El Carme. 

Es demana:Títol d’especialista en Geriatria

S’ofereix: Jornada complerta: Unitat de Subaguts, 70% planta hospitalització ( de 8:00 a 14:00) i 30%  mòduls de guàrdia.  Retribució segons  conveni SISCAT. Incorporació immediata.

 Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica jpcastejon@bsa.cat la següent documentació: Carta de sol·licitud, Currículum i Fotocòpia titulació.

_________________________________________

23/05/2017

En el Servicio de Geriatría y cuidados Paliativos de Badalona Serveis Assistencials (CSS el Carme, Badalona) ofertamos una plaza de Médico adjunto a jornada completa para la unidad de Subagudos y con posibilidad de contratación indefinida. La Incorporación sería inmediata.
Aquellas personas interesadas pueden contactar en privado conmigo vía telegram o Linkedin
https://www.linkedin.com/in/juan-manuel-pérez-castejón-25805214
o bien enviar su CV a mi dirección de correo:
jpcastejon@bsa.cat

_________________________________________________________________________

20/05/2017

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Ofereix DOS llocs de treball de Metge/ssa Especialista en GERIATRIA Per incorporar-se al Servei de Geriatria del CHV (Consorci Hospitalari de Vic) i de la FHSC de Vic (Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic)

S’ofereix:

 • Contractació indefinida a jornada completa i participació en atenció continuada
 • Retribució segons Conveni d’aplicació a l’entitat
 • Accés a col·laboracions docents en el programa docent MIR i universitàries a la Unitat docent CHV/FHSC – UVic/UCC
 • Recerca amb finançament públic i privat
 • Formació continuada

Es requereix:

 • Títol d’especialista, obtingut preferentment via M.I.R.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, inquietud professional, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat
 • Incorporació immediata

Es valorarà:

 • L’experiència, capacitació i formació en l’àrea específica
 • Títol de doctor o en procés
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació

Enviar currículum i documentació acreditativa abans del 31 de maig

a l’àrea de RRHH de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Rambla Hospital, 52 – 08500 Vic -

Telèfon: 93-883.33.00 – Extensió 9027 – Email: rrhh@fhsc.cat

___________________________________________________________________________

 18/04/2017

Es necessita metge especialista via Mir en Geriatria per cobrir una baixa maternal al HT-Consorci Sanitari de Terrassa .

Jornada Completa + guàrdies , conveni Xhup

Possibilitat de continuïtat posterior sempre que s’assoleixin els objectius  per ampliació de servei / pre-jubilació.

Som centre docent formem dos residents per anys.

Contactar amb :

Mireia Llonch Masriera

mllonch@cst.cat

Telf 937310007  ext: 2870

____________________________________________________________________________

29/03/2017

L’Hospital General de Granollers convoca una plaça de metge adjunt per a integrar-se en el Servei de Geriatria

Metge/essa especialista en Geriatria

Funcions i responsabilitats:

Assistencials

 • Realitzar atenció assistencial als pacients ingressats o ambulatoris de consulta externa i hospital de dia.
 • Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic.
 • Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis.
 • Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
 • Realitzar guàrdies de planta al servei de Geriatria (UGA, UME, UCP, UFISS).
 • Participar en reunions interdisciplinàries i sessions de servei.

Docents

 • Assistir i participar en les sessions clíniques i de formació continuada del servei.
 • Participar en la formació dels metges residents de Geriatria i d'altres especialitats així com alumnes de pregrau i rotatori.

Recerca

 • Participar en projectes de recerca del Servei de Geriatria (projecte europeu H2020: RÀDIO; projecte dins de les Comunitats Ris3CAT els fons europeus FEDER: DIALCAT; projectes nacionals FIS-AQUAS, així com en altres projectes de recerca del servei).

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR.
 • Disponibilitat per fer guàrdies.

Competències professionals:

 • Orientació al pacient
 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Presa de decisions

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a dedicació completa.
 • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT.
 • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació.

Les persones interessades poden enviar el currículum, fins el 21 d’Abril, a selecciopersonal@fhag.es.

Per a més informació contactar amb la Secretaria del Servei de Geriatria Sra. Lourdes Ventura 93 842 50 32 o amb el Cap de Servei Dr. Sergio Ariño Blasco, email: sarino@fhag.es.

Granollers, 17 de Març del 2017

 

 

___________________________________________________________________________________________________

16/01/2017

Es precisa metge/ssa geriatre per atenció a pacients ingressats en centre sociosanitari (perfil majoritari convalescència, amb possibilitats d’atendre pacients d’altres perfils: subaguts, llarga estada, pal.liatius, EAIA).  S’ofereix jornada complerta en horari de matins (8-15h), integració en equip interdisciplinar i bon ambient de treball.  Sou segons conveni XHUP/SISCAT.

Lloc de treball: Clínica de Molins de Rei (Molins de Rei, Barcelona).

Interessats contactar amb: Dra M. Dolors Conesa. Correu: dolors.conesa@clinicademolinsderei.com , telèfon: 670489861

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

12/01/2017

Metge especialista en geriatria per a l’àmbit sociosanitari  i d’hospitalització. S’ofereix contracte a jornada complerta inicialment temporal amb possibilitats de conversió a indefinit per a Barcelona.

Conveni d’aplicació SISCAT.

Incorporació immediata

Contacte: s.male@hestiaalliance.org