Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

L’article que avui us presento s’ha publicat al número de Juny de la revista Age and ageing i es tracta d’una revisió de les pneumònies adquirides al hospital en els pacients d’edat avançada . New horizons in hospital acquired pneumonia in older people. Ewan V. et al. Age and ageing 2017 ; 46 :352-358

L’article comença posant-nos en context sobre la importància i l’impacte que tenen les pneumònies adquirides al hospital en el pacients ancians. Les infeccions respiratòries , incloses les adquirides al hospital, són les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària més comuns a Europa. Les pneumònies intrahospitalàries o nosocomials suposen un augment de fins 10 dies en l’estada mitjana, un augment de la morbimortalitat, un important risc de requerir posterior ingrés per convalescència, i un augment del 75% dels costos associats a les cures. Tot i aquest impacte clínic i el volum dels diagnòstics que es solen realitzar, l’article posa de relleu que els medis que es destinen en investigació per millorar el seu diagnòstic , prevenció i tractament son minsos comparat amb les dades d’incidència. L’article realitza una revisió de diferents aspectes de la patologia. En primer lloc es descriuen els factors facilitadors, essent el principal les micro-macroaspiracions associades a problemes de deglució pel que la detecció precoç i el maneig de la disfàgia i l’adaptació de les dietes són claus en el procés de prevenció. A nivell microbiològic es repassen els gèrmens més comunament implicats, essent cada cop més freqüent que els gèrmens siguin multiresistents als antibiòtics, cosa que dificulta en gran mesura el maneig terapèutic. En quant al diagnòstic l’article posa de relleu la seva dificultat en fer-lo per la poca sensibilitat i especificitat de la Rx toràcica, tendint per aquest motiu al sobrediagnòstic, fet que enllaça amb el risc de complicacions per multiressistències antibiòtiques o per infeccions oportunistes tals com clostridium difficile. Els autors veuen un futur prometedor per al diagnòstic l’aparició d’alguns test nous de laboratori, com els nivells de procalcitonina en sang que poden facilitar el diagnòstic diferencial. Seguidament es revisen els antibiòtics més habitualment usats per al tractament, sovint essent necessari els d’ampli espectre. Se’ns transmet novament la preocupació per el cada cop menor ventall terapèutic donat el desenvolupament de resistències antibiòtiques. Els autors refereixen alguns fàrmacs nous que poden facilitar el tractament futur com el ceftobiprol, una cefalosporina de 5a generació, que pot ser prometedora en casos de multiresistències. Per acabar, l’article revisa les eines de prevenció, incidint en la necessitat d’implantació sistematitzada de tests de detecció de disfàgia precoç com a factor clau en la reducció de pneumònies adquirides al hospital així com les mesures d’higiene bucal, instrument senzill, barat i que diversos estudis han demostrat eficaç en reduir l’ús antibiòtic i de la despesa econòmica. Finalment es comenta el paper prometedor que tenen i poden tenir els probiòtics, especialment en la prevenció d’infeccions oportunistes com la colitis pseudomembranosa, quan es precisa antibioticoteràpia d’ampli espectre.

Finalment l’article acaba realitzant unes reflexions sobre el futur en el maneig de les pneumònies adquirides al hospital, posant especial èmfasi en el problema cada cop major de l’augment exponencial de les resistències antibiòtiques. Per prevenir en sobrediagnòstic i sobretractament l’article advoca per línies d’investigació futures que vagin en la direcció de crear test microbiologics ràpids per la detecció segura del patògen causant per poder fer una antibioticoterapia dirigida més segura.

Les pneumònies adquirides al hospital són una patologia en creixement constant, en relació al envelliment i la multimorbiditat de la població i el cada cop major contacte amb l’entorn sanitari. Tenen un impacte molt elevat en els pacients i en el sistema sanitari, fet que ens obliga a estar actualitzats en el seu maneig per minimitzar l’impacte, potenciar la seva investigació, i posar el focus en millorar la prevenció i el seu maneig precoç.

https://academic.oup.com/ageing/article-abstract/46/3/352/3056245/New-horizons-in-hospital-acquired-pneumonia-in?redirectedFrom=fulltext

 

Tags: , , , , ,