Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

Publicat per Silvia Burcet. Treballadora social del Centre Fòrum. Parc de Salut Mar de Barcelona.

El maltractament a la gent gran és un dels majors reptes que se’ns presenta en l’assistència diària. Requereix d’una visió integral i un treball conjunt de tots els professionals. Un exemple de la magnitud del problema i de la preocupació que desperta és aquest article que us presento, una revisió sistemàtica i metaànalisi de la prevalença del maltractament a la gent gran publicat a The Lancet Global Health el passat mes de febrer.

Es va portar a terme una revisió de 14 bases de dades acadèmiques i plataformes addicionals per tal d’avaluar la prevalença estimada del maltractament i dels seus tipus, en persones amb edat igual o superior a 60 anys en la comunitat.

Dels 38544 estudis, es van identificar 234 com a rellevants, dels quals es van seleccionar 52 estudis que avaluaven el mateix període de prevalença per tal d’evitar el biaix en la síntesi de dades. Aquests 52 estudis abastaven la realitat de 28 països diferents, fet que aportava informació de la magnitud global, tot i les diferències socioeconòmiques entre les regions.

La prevalença agrupada general en l’últim any va ser del 15,7% (95% IC 12,8-19). El conjunt dels estudis va ser heterogeni i no van presentar diferències de gènere en les estimacions de prevalença. En el desglossament de les diferents tipologies de maltractament, la prevalença estimada fou de l’11,6% en el maltractament psicològic; del 6,8% en l’econòmic o financer; del 4,2% per negligència; del 2,6% per abús físic i del 0,9% per abús sexual. Segons la present revisió sistemàtica, 1 de cada 6 ancians en tot el món reben algun tipus de maltractament.

Comentari: El maltractament a les persones grans és un important problema social i de salut. És difícil establir xifres concretes per diverses circumstàncies com són el silenci de les víctimes, l’heterogeneïtat de les dades, les diferents eines metodològiques emprades i les diferents cultures o valors de les societats. Ens trobem davant d’un problema de magnitud mundial, en el qual la sensibilitat dels professionals és el primer pas per poder-lo detectar. Crec que més enllà dels resultats d’estudis com aquest, és de vital importància la voluntat de treballar en la identificació, la prevenció i l’atenció a les persones que pateixen qualsevol tipus de maltractament, fet que condiciona el desenvolupament de les relacions humanes i de les societats.

Cita bibliogràfica: Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD, Wilber KH. Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2017;5(2):e147-e156.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=elder+abuse+prevalence+in+community+the+lancet

 

Tags: , ,