Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

L’entrada d’avui al bloc em fa especial il·lusió ja que es tracta d’un article fet  per un grup de companys investigadors catalans, que tradueix la bona salut actual de que gaudeix la geriatria a casa nostra. Vagi per endavant la meva enhorabona a tots ells, especialment seu autor principal, el doctor Miquel Àngel Mas, company redactor d’aquest bloc.

L’article “Effectiveness of a Hospital-at-Home Integrated Care Program as alternative Resource forcMedical Crises Care in Older Adults With complex Chronic Conditions” ha sigut publicat al últim número de la revista JAMDA i presenta resultats clínics sobre la hospitalització a domicili en un  grup de pacients multi mòrbids d’edat avançada.

El model d’hospitalització a domicili (HaD) per un equip multidisciplinari geriàtric ha sigut validat amb mot bon resultats  pel mateix grup d’investigadors en pacients amb fractura  de maluc. L’objectiu del present estudi fou valorar l’efectivitat clínica del model de HaD en pacients multimorbids d’edat avançada versus l’atenció “tradicional” en unitat d’atenció intermèdia geriàtrica

Es tracta d’un estudi longitudinal quasi expermiental que compara els resultats clínics de dos grups de pacients d’edat avançada amb pluripatologia que necessiten atenció mèdica  per una descompensació aguda, uns són tractats en una unitat d’atenció intermèdia geriàtrica i els altres en una HAD amb equip multidisciplinari geriàtric. L’assignació a una unitat o l’altre no fou randomitzada sinó segons disponibilitat del recurs i el  del consentiment del pacient. L’atenció donada als dos grups fou igual, consistent en una valoració i atenció geriàtrica integral (equip interdisciplinari de geriatres, infermeria geriàtrica, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional i treball social) així com els procediments d’atenció tals com anti biòtics endovenosos, serumterapia o nebulitzacions, entre d’altres així com extraccions sang o ECG .

Es van incloure 171 pacients, 57 a HaD i 114 a unitat d’atenció intermèdia  amb una edat mitjana de 86.1 , 59% eren dones i un 34% pacients residencials. La majoria (83.6%) es va derivar des d’urgències, essent les infeccions respiratòries la causa mes freqüent d’ingrés (52.6%), seguit d’ infeccions tracte urinari (22.8%). En ambos grups es va calcular un alt risc de reingrés donada la comorbiditat i les síndromes geriàtriques presents. El grup referit a HaD era més jove (84.3 vs 86.9, p<0.02)  i amb menor percentatge de pacients procedents de residencies (9 vs 49, p<0.01) sense diferencies en la resta de condicions basals analitzades. L’anàlisi multivariant ajustat per edat, sexe, diagnòstic, situació funcional i cognitiva, lloc de residencia i unitat de derivació (urgències o Hospital de dia) així com estada mitja a urgències, va reflectir un percentatge major de milloria funcional en el grup de pacients atesos en HaD (guany funcional relatiu 0.75 HaD vs 0.51 pacients donats alta

unitat atenció intermèdia geriàtrica) sense diferencies en ambdós grups per percentatge de curació de la patologia aguda, readmissió en unitat d’aguts i mortalitat als 30 dies.

L’estudi esdevé de gran rellevància donat que demostra que les unitats HaD, destinades a poder evitar l'ingrés a l’hospitalitzacio convencional buscant evitar les conegudes complicacions de les hospitalitzacions ( infeccions nosocomials, deteriorament cognitiu o funcional entre altres) tenen com a mínim els mateixos resultats clínics que la hospitalització convencional, objectivant-se a més a més, en aquest estudi en concret, milloria funcional significativa dels pacients atesos a HAD. L’estudi és doncs, un important gra de sorra per a consolidar la HaD com a una bona alternativa a la hospitalització convencional amb els beneficis clínics quel'evitació del ingrés pot suposar per als pacients d’edat avançada amb múltiples condicions geriàtriques que es troben en major risc de complicacions i mals resultats en salut en cas de requerir ingrés hospitalari.

Aqui teniu l'enllaç: https://www.jamda.com/article/S1525-8610(18)30333-5/fulltext

 

Tags: , ,