En els darrers anys, i gairebé sense adonar-nos-en, ens hem trobat immersos en el nostre dia a dia de les tecnologies de la informació de la comunicació (TIC). És per això que m’ha semblat interessant presentar-vos una revisió sistemàtica publicada sobre les TIC en geriatria i gerontologia. Els autors es marquen com a objectiu, mitjançant una revisió sistemàtica de mètodes mixtes, sintetitzar tota la informació que ens ajudarà a realitzar una implementació exitosa de les TIC en l’àmbit de la geriatria. Després de revisar 658 referències, n’acaben incloent un total de 112. En una primera fase les classifiquen en 5 grups: 1) teleassistència 56(50%), 2)història clínica informatitzada 14 (12.5%), 3)sistemes d’ajut per prendre decisions 15 (13.4%), 4) llocs web per a pacients i familiars 13 (11.6%) i 5) tecnologia que dóna suport en el dia a dia 14(12.5%). Un cop classificats i després d’una revisió crítica en valoren els següents objectius: 1)Els outcomes: des d’un punt de vista del procés clínic, dels beneficis pel pacients, la productivitat/eficiència i cost, la satisfacció dels pacients i clínics, i si el pacient assumeix o es fa seva la TIC que se li està oferint; 2) La compatibilitat i simplicitat de la tecnologia; i 3) la mesura en què els usuaris aprenen a utilitzar la TIC i el grau en què l’usuari o la comunitat veu els resultats. En el global, els resultats positius més estudiats són totes aquelles TIC que afecten als processos clínics. En contrast, també amb resultats positius, però menys estudiats trobem aquells que valoren els beneficis pel pacient, la productivitat, el cost/eficiència, la satisfacció dels clínics i el grau en què el pacient assumeix o es fa seva la TIC.

Comentari:

Tot i que l’article és molt dens, amb un gran número de taules que valoren aspectes molt diferents i sense analitzar entre els diferents tipus de població geriàtrica. M’ha semblat interessant ja que ens ajuda a emmarcar i a situar les diferents TIC en el nostre àmbit. I ens pot ser d’ajut per dissenyar noves aplicacions o per comparar i analitzar les que ja puguem estar utilitzant en el nostre lloc de treball.

Referència:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23666776

 

Tags: