Neus Gual

Neus Gual

Metgessa especialista en geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili.Co-coordinadora del #GeribloC.
Neus Gual

Resultats controvertits i desiguals són els que ens presenten fins ara els diferents estudis publicats sobre l’ús de les TICs per reduir la mortalitat i els ingressos hospitalaris en pacients amb insuficiència cardíaca (IC). C.Pedone et all publiquen al juny al JAGS un estudi (unicèntric i randomitzat), amb l’objectiu de demostrar com entre pacients d’edat avançada amb IC, una intervenció basada en la telemonitorització de múltiples paràmetres, juntament amb el suport telefònic directe del metge geriatre responsable del pacient, si que pot disminuir tant ingressos hospitalaris com mortalitat, en comparació amb el maneig habitual. S’inclouen a l’estudi pacients majors de 65 anys (exclosos només aquells amb deteriorament cognitiu sever), que durant 6 mesos són donats d’alta amb diagnòstic de ICC (de novo o com a diagnòstic principal).

La intervenció, de forma més detallada, inclou una telemonitorització de pressió arterial (2 cops/dia), control de pes (1 cop/dia) i saturació perifèrica d'oxigen (3 cops/dia). Les dades les consulta en temps real el professional (geriatre) al càrrec. En cas d’alteracions salta una alarma i posteriorment el geriatra contacta (per telèfon) amb el pacient: segons els signes i/o símptomes, pot citar al pacient a consultes o derivar a d’urgències, on es valorarà la necessitat d’ingrés hospitalari. Les consultes telefòniques també serveixen per conèixer l’adherència al tractament i reforçar-la en cas necessari.

Finalment participen a l'estudi 50 pacients en el grup intervenció i 46 en el grup control. A l’anàlisi de resultats destaca tant un menor número de reingressos (8 vs 20) com també una menor mortalitat (3 vs 7) en el grup intervenció, essent aquestes diferencies estadísticament significatives. Els autors emfatitzen la intervenció del geriatra per al control directe dels pacients telemonitoritzats d’edat avançada, donada l'elevada complexitat d’aquests pacients i les avantatges que aporta en aquests casos una VGI. Finalment conclouen que la simple implementació de tecnologia per al maneig d’aquests pacients tan complexes no és suficient.

Comentari:
A diferència doncs d’altres estudis amb ús de TICs, aquest incorpora la proximitat d’un metge geriatre al costat de la tecnologia. La complexitat dels pacients geriàtrics, i no cal oblidar que la majoria de pacients amb ICC són d’edat avançada, fa difícil un control exclusivament amb tecnologia. Aquesta article em recorda, de nou, que en el maneig dels pacients geriàtrics, amb malalties cròniques, múltiples ingressos, alteracions cognitives, dependències físiques, dificultats socioeconòmiques, etc...el millor abordatge sempre ha estat el multidisciplinar; i sembla que la tecnologia ha de començar a ser un membre més en el nostre equip multidisciplinar.

Referència:
Pedone C, Rossi FF, Cecere A, Costanzo L, Antonelli Incalzi R. Efficacy of a Physician-Led Multiparametric Telemonitoring System in Very Old Adults with Heart Failure. J Am Geriatr Soc. 2015 Jun;63(6):1175-80.

 

 

Tags: ,