Des de la seva fundació el 13 d’octubre de 1980, quan la política sanitària del país feia de l’atenció a la gent gran una tasca poc atractiva, la “Societat Catalanobalear (ara, Catalana) de Geriatria i Gerontologia” ha significat el nexe d’unió dels professionals d’aquest camp.

Des d'aleshores ha organitzat més de 300 jornades, cursos (destacant el "Curs de Geriatria" de l’ACMCB, durant anys l'únic reconegut de la disciplina a Catalunya per l'Institut d'Estudis de la Salut), activitats (com els "Dimecres geriàtrics") i col·laboracions amb altres societats científiques.

El Congrés de la Societat és l'event bianual de trobada de tots els socis i dels professionals del camp de l'atenció a la gent gran de Catalunya. En aquests anys d'història, han estat seu del nostre congrés moltes de les poblacions catalanes amb recursos específics d'atenció sanitària en Geriatria (a banda de les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, les de Balaguer, Lloret de Mar, La Seu d’Urgell, Granollers, Vic...). Tanmateix, la Societat ha co-organitzat en diverses ocasions el "Congreso Nacional de Geriatría" amb la SEGG, així com el Congrés Europeu l’any 2003.

Actualment tenim 400 socis, els principals referents de l'atenció a la gent gran del país, que són el veritable actiu de la Societat. Tot i la seva trajectòria, la SCGiG continua treballant en la seva missió i renovant els canals de comunicació de les seves investigacions, activitats i opinions, adaptades a les noves realitats i necessitats..

 

Presidents de la SCGIG

  • 1980 - 1981     Dr. Ricardo Bracons i Huguet (president del comitè gestor)
  • 1981 - 1985     Dr. Lluis Espinós i Tayá
  • 1985 - 1993     Dr. Josep Rubies i Ferrer
  • 1993 - 2001     Dr. Antoni Mª Cervera i Alemany
  • 2001 - 2009     Dr. Salvador Altimir i Losada
  • 2009 - 2013     Dr. Ramon Cristófol i Allué
  • 2013 - ...          Dr. Domingo Ruíz Hidalgo