isabel Arnau

Médico especialista en Geriatría en el Parc de Salut Mar.

Els programes de transició de cures es troben basats en la coordinació d’accions i comunicació per optimitzar les cures dels pacients quan són transferits d’un nivell assistencial a un altre. Alguns d’aquets models poder reduir els reingressos, disminuir el nombre de noves consultes a urgències i millorar la qualitat de vida.

Avui parlem d’un article publicat a finals d’any al JAGS, un estudi realitzat a Pennsylvania. Els autors de l’article van c

rear un programa de transició de cures, Home Transitions (HT), amb l’objectiu d’identificar pacients d’edat avançada amb risc de reingrés quan van de l’hospital al domicili i plantejar un pla multidisciplinari de cures per a evitar-ho. Aquest estudi tenia com a objectiu descriure el programa de HT i avaluar la seva efectivitat per a reduir els reingressos hospitalaris. Així mateix, implementa el model d’atenció multidisciplinari amb coordinació amb l’equip domiciliari.

A la recollida de pacients, es valoren aquells que són alta de l’hospital a domicili. Es revisen una sèrie de variables i estratifiquen el risc individual de reingrés determinant d’aquesta manera si compleixen criteris per a ser inclosos al programa. En cas afirmatiu, el pacient entra a una llista de treball i setmanalment un equip multidisciplinari (metge consultor, infermera, treballador social, farmacèutic,...)es reuneixen i estableixen un pla de cures personalitzat per al pacient en quant a atenció, educació sanitària, tractament, monitorització de símptomes; facilitant la comunicació amb l’equip d’atenció a domicili. Per coordinar-ho millor, reben una visita per part d’una infermera o un treballador social de l’equip, segons les necessitats de cada pacient, en els 5 dies posteriors al alta. Es va observar que van reingressar menys pacients als 30 i 90 dies d’aquells catalogats com a risc intermedi; encara que no van haver-hi diferències significatives en quant als reingressos dels catalogats como a risc alt.

Punts clau de l’article:

  • Els programes de transició de cures poden disminuir els reingressos.
  • El fet de que no s’observessin diferències significatives als d’alt risc, pot estar relacionat amb que fossin pacients més complexes que, precisarien de més intervencions o d’un seguiment més estret.
  • Estratificar els pacients en grups de risc de reingrés pot ajudar al sistema de salut a gestionar millor els recursos.

Podes probar el article a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1111%2Fjgs.15643

 

Tags: , ,