GRUP DE TREBALL D’INFERMERIA DE LA SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA

 

Coordinació del grup

Íngrid Bullich              

Departament de Salut  ibullich@catsalut.cat

 

Membres del grup

Albert Monterde: Badalona Serveis Assistencials amonterde@bsa.cat

Eva Maria Melendo: Consorci Sanitari Integral eva.melendo@csi.cat

Elena Rovira: Fundació Sociosanitària Manresa erovirah@hotmail.com

Llum Veiga: Parc Sanitari Pere Virgili llveiga@perevirgili.catsalut.net

Sílvia de las Cuevas: Hospital de Granollers sdelascuevas@fhag.es

Marisa Garreta: Parc Salut Mar mgarreta@parcdesalutmar.cat

Susana Ortega: Consorci Sanitari Terrassa sortega@CST.CAT

Mireia Subirana: Consorci Hospitalari de Vic msubirana@chv.cat

 

Justificació del grup de treball

El grup d’infermeria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia neix amb la voluntat de potenciar el caràcter multidisciplinar de la Societat, així com fomentar tots aquells aspectes relacionats amb la Infermeria Geriàtrica i Gerontològica i amb la cura de les persones grans del nostre país.

 

Missió

La missió del grup d’infermeria és fomentar el desenvolupament de la Infermeria Geriàtrica i Gerontològica de Catalunya tenint en compte els seus diferents àmbits d’actuació.

 

Objectius generals

Aconseguir la consolidació i visualització de la infermeria Geriàtrica i Gerontològica com a peça clau i d’excel·lència en la cura de les persones grans, mitjançant l’adequada capacitació dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits d’actuació.

Per tal d’assolir l’objectiu general, el grup de treball d’infermeria planteja els següents objectius específics:

 

Objectius relacionats amb la pràctica assistencial

 • Determinar en quins recursos d’atenció geriàtrica i gerontològica han de treballar les infermeres especialistes .
 • Fer difusió de les competències infermeres en definides en geriatria i gerontologia
 • Elaborar recomanacions de perfils de professionals amb la definició de competències en infermeria geriàtrica i gerontològica
 • Crear i/o participar en grups de treball que tractin temes d’interès dins del camp de la infermeria geriàtrica (tant dins com fora de la Societat)

Objectius relacionats amb l’àmbit de la gestió d’infermeria

 • Elaborar recomanacions d’indicadors sensibles a la infermeria geriàtrica
 • Definir criteris de qualitat assistencials en els diferents àmbits relacionats amb la infermeria geriàtrica
 • Definir indicadors relacionats amb la seguretat de pacient geriàtric

Objectius relacionats amb l’àmbit de la recerca i la innovació

 • Disposar d’una secció de bibliografia d’interès relacionada amb la infermeria geriàtrica
 • Garantir la visió infermera i la participació en l’Update de Geriatria de la Societat
 • Detectar i difondre bones pràctiques d’infermeria geriàtrica en els diferents àmbits
 • Impulsar un projecte anual de recerca

Objectius relacionats amb l’àmbit de formació i docència

 • Aconseguir disposar d’unitats docents multiprofessionals de geriatria a Catalunya
 • Detectar i cobrir necessitats formatives de les infermeres geriàtriques dels diferents àmbits
 • Revisar i definir, en col·laboració amb les diferents universitats del territori, quines són les competències bàsiques que s’han d’assolir en el títol de grau en matèria d’infermeria geriàtrica

Objectius relacionats amb la difusió i participació de la infermeria en la Societat

 • Donar a conèixer el grup d’infermeria, dins i fora de la Societat
 • Oferir participar a diferents professionals d’infermeria en les activitats d’infermeria que es desenvolupin
 • Aportar la visió infermera i participar en les diferents activitats que realitza la SCGiG

 

 

 

Reunions

Periòdicament, es realitzaran reunions presencials, tenint en compte les necessitats organitzatives de les accions que es duguin a terme en cada període. Es potenciarà el treball via telemàtica per tal de maximitzar l’eficiència del grup.

Fonts de finançament

Fins al moment, el grup no disposa de cap tipus de finançament.

La participació dels membres a aquest grup de treball és voluntària i les despeses derivades són assumides per cadascun dels membres del grup.

 

NOTA INTERNA:

Juntament amb la resta de grup decidirem quina és la informació i documentació que volem penjar a l’espai que el grup tindrà a la web de la SCGiG. De moment adjuntem referències de llibres i un parell de links d’interès.