GRUP DE TREBALL D’ONCOGERIATRIA DE LA SCGiG

  1. JUSTIFICACIÓ.

  És un fet ben conegut  que amb la millora de l’esperança de vida, augmenta la incidència de certes malalties, i amb la millora dels tractaments també s’incrementa la prevalença d’algunes patologies. Entre elles trobem les neoplàsies, de manera que  a Europa i Estats Units el 60% dels casos nous de càncer i el 70% de les morts per aquesta causa són en pacients de més de 65 anys.

  L’oncogeriatria és una disciplina on convergeixen 3 aspectes clau de la nostra necessitat demogràfica i sanitària: l’envelliment de la població, la major incidèncIa de càncer en el pacient d’edat avançada i la complexitat en el maneig del càncer en el pacient ancià.

  És per això que la Oncogeriatria es fa necessària perquè la població cada vegada és més gran, el càncer té una incidència més elevada en ancians i per la complexitat del  maneig d’aquests pacients. L’objectiu de l’oncogeriatria és optimitzar l’atenció del pacient gran amb càncer.

  La decisió sobre el tractament oncoespecífic que ha de rebre el pacient s’ha de basar en la informació del tumor , així com la valoració de la capacitat física, mental i social del pacient, valoració que requereix una visió multidisciplinar. La funció d’aquest es basa principalment en avaluar si el pacient és potencialment tractable ( ja sigui amb intenció radical o pal.liativa), en funció de l’expectativa de vida i l’estat de salut ( valorat per la Valoració Geriàtrica Integral-VGI).

  Aquesta avaluació l’hem de plantejar en tota decisió de  tractament oncoespecífic, ja segui mèdic o quirúrgic, i de la mateixa forma, la detecció de fragilitat, que en molts casos pot ser limitant a l’hora de plantejar un tractament.

  Així, com ja es fa en gairebé totes les especialitats, també en el pacient oncològic hem d’adaptar els tractaments oncoespecífics en funció de l’estat basal del pacient i dels possibles efectes indesitjables que es poden produïr, que són diferents al pacient més jove. D’aquesta manera, haurem de prendre una actitut pro-activa davant la detecció de possibles efectes indesitjables dels tractaments, amb la intenció de previndre’ls i detectar-los precoçment per tal de poder aplicar mesures amb la finalitat d’evitar la davallada funcional, que revertirà negativament en la resposta als tractaments de la malaltia neoplàsica.

Cada vegada els metges es mostren més sensibilitzats davant el fet diferenciador de la malaltia en el pacient gran; no hem de valorar només l’aspecte mèdic per ell mateix, sinó englobar-ho dins una valoració conjunta de l’esfera funcional, mental i social (el que es coneix com la valoració geriàtrica integral-VGI). Així doncs, quan hem de valorar una malaltia en un pacient d’edat avançada, plantejarem la nostra actitut diagnòstico-terapèutica en funció d’una valoració global.

    La fragilitat es defineix com una disminució en la reserva homeostàsica amb l’edat, que fa  a l’individu més vulnerable als estímuls nocius (habitualment malaltia i/o hospitalització), i que poden fer caure en una davallada funcional, que si no es recupera, portarà a un estat de dependència.

  Balducci va classificar els pacients, cara a rebre un tractament oncològic, en tres tipus:

-Tipus 1: Pacient gran i completament independent, candidat a rebre tractament oncoespecífic.

-Tipus 2: Pacient gran parcialment depenent, amb no més de 2 comorbilitats. Pot beneficiar-se de tractament oncoespecífic modificat.

-Tipus 3: Pacient gran depenent, amb més de 3 comorbilitats/sd geriàtriques. Candidat a tractament simptomàtic.

  Des de fa uns anys s’ha buscat una eina, un formulari d’screening que ens fos útil per diferenciar els pacients vulnerables, que haurien d’anar a una valoració geriàtrica integral. Si bé s’han utilitzat diferents escales (G-8, VES-13…) cap s’ha pogut validar com a eina universal per l’screening d’aquests pacients.

  Al nostre païs hi ha centres on ja disposen d’una àmplia experiència en oncogeriatria (Consorci Sanitari de Terrassa, Institut Català d’Oncologia), de manera que en pacients grans (en general edat superior a 75-80 anys) es realitza una valoració geriàtrica. En funció d’aquesta valoració es situa el pacient en un nivell determinat, que ajudarà en la decisió de les diferents opcions terapèutiques.

  1. MISSIÓ.

   Crear un grup de treball d’Oncogeriatria dins la SCGiG per tal de ser un òrgan de referència i posada en comú dels profesionals de la Geriatria que treballem en l’ajuda de la presa de decisions del pacient gran amb càncer.

  1. OBJECTIUS.

-Ser el grup de referència de l’Oncogeriatria a Catalunya.

-Creació de Guies Clíniques/Protocols sobre els temes relacionats (screening, valoracions…). Unificació de criteris.

-Organització de jornades/cursos sobre Oncogeriatria.

-Treballar conjuntament amb altres societats relacionades amb el tema (Societat Catalana de Medicina Interna, Societat Catalana d’Oncologia, Societat Española de Geriatría y Gerontología, Sociedad Española de Oncología Médica…).

-Realitzar estudis.

-Assistència i presentació de treballs al Congrés anual de la SIOG (Societat Internacional d’Oncogeriatria), SCGiG, SEGG. 

  1. REUNIONS A REALITZAR.

-Reunió inicial de constitució del grup.

-Reunions cada 6 mesos.

 

  1. MEMBRES DEL GRUP:

(a data 1.6.18):

-Dra. Marga Àlvaro. ICO Hospital Germans Trias i Pujol Badalona.

-Dra Núria Bernaus. Parc Sanitari Pere Virgili.

-Dra. Maria Laura Britez. Consorci Sanitari Integral Hospitalet.

-Dra Eva Bustamante. Althaia Manresa.

-Dra Macarena Cabrera. Hospital Parc Taulí de Sabadell.

-Dra. Glòria Canal. Consorci Sanitari de Terrassa.

-Dra. Marta Cuadrado Val. Consorci Sanitari Integral Hospitalet.

-Sra. Anna Digon Llop. Hospital del Mar Barcelona.

-Dr. Pep Majó. Parc SAnitari Pere Virgili.

-Dra Mireia Llonch. Consorci Sanitari de Terrassa.

-Dra. Laia Navarri Sesé. Consorci Sanitari Integral Hospitalet.

-Dra Maria Pi-Figueras. Hospital del Mar Barcelona.

-Dr Sacanella. Hospital Clínic de Barcelona.

-Dr Pablo Villace. Hospital Parc Tauli de Sabadell.