Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

Encarem el mes d'agost amb un article especial publicat recentment per Mary Tinetti, líder mundial en recerca en Geriatria (i contextualitzat per un editorial d'experts) a la revista Journal of the American Geriatrics Society, sobre el futur de l'especialitat de la nostra especialitat en un sistema amb necessitats de pràctiques geriàtriques avançades en augment.

Comença l'article parlant de l'evolució de la Medicina Geriàtrica com a especialitat basada en l'evidència, fent repàs a una important llista de fites assolides, com ara l'aparició de les Unitats Geriàtriques d'Aguts (UGA), els programes de prevenció de delírium, els programes de maneig de caigudes, les experiències d'atenció integrada territorials o les unitats d'Ortogeriatria, entre d'altres. Aquesta evidència s'ha anat introduïnt de manera progressiva, encara que no de manera homogènia, i és una realitat en el nostre sistema de salut.

En la llista de consideracions negatives hi destaca, per sobre de tot, la resposta desfavorable davant la "manca de geriatres". Tot i que en les darreres dècades l'American Geriatrics Society ha fet esforços tàctics i estratègics per tal de revertir aquesta situació als Estats Units, no ho està aconseguint, en part perquè no s'ha sabut "vendre el producte", però també per altres factors com ara els baixos incentius econòmico-professionals, comparat amb els d'altres especialitats.

La posició de l'autora és controvertida perquè aboga per posicionar la Geriatria com a "metadisciplina", en què el seu paper seria:

-Desenvolupar una estratègia en formació en Geriatria, amb un currículum potent, que arribi a tots els clínics del sistema.

-Disseminar els principis i elements de l'atenció geriàtrica en models d'atenció que s'implementin al sistema.

-Desenvolupar eines centrades en la persona que s'usin pel pagament de l'atenció de les persones grans.

-Centrar la intervenció especialitzada geriàtrica directa a persones amb alta complexitat, degut a multiborbilitat i a condicions cròniques de salut múltiples, que comportin presa de decisions complexes.

Comentari:
Crida l'atenció una posició tan contundent com la de la doctora Tinetti, de reaccionar a un insuficient nombre de geriatres posicionant l'especialitat a un altre nivell i renunciant a disseminar la geriatria a través de l'augment en el nombre de professionals de l'especialitat.

D'entrada, pot semblar una idea força disruptiva, però tal vegada sigui un bon punt de partida pragmàtic per tal d'avançar en la solució a la situació que ens vé a sobre: un nombre en augment de persones amb altes necessitats de maneig integral geriàtric, que no tenen (ni probablement tindran en els immediats anys) geriatres per tal de desenvolupar pràctiques que com a especialistes hem demostrat (amb els nostres equips interdisciplinaris) que són eficients.

El debat està servit. Què en penseu?

 

Referències:
Tinetti M. Mainstream or Extinction: Can Defining Who We are Save Geriatrics? J Am Geriatr Soc 2016;64:1400-4.

Kane RL. Callahan CM, Morley J, Pacala JT. Marketing Geriatrics. J Am Geriatr Soc 2016;64:1405-7.

 

Tags: , ,