Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

L’objetiu del metaanàlisi i revisió sistemàtica publicada recentment a BMC Medicine va ser avaluar la relació entre el Short Physical Performance Battery (SPPB) i la mortalitat per qualsevol causa.

La recerca d’articles es va dur a terme entre juliol del 2015 i gener del 2016. Es van incloure estudis observacionals, amb més de 50 participants, estratificats segons els punts de tall de l’SPPB (0-3, 4-6, 7-9 i 10-12 punts) i amb dades de mortalitat per qualsevol causa en relació al valor de l’SPPB expressat com a hazard ratio (HR) o odds ratio (OR). Els valors de referència van ser les puntuacions de l’SPPB entre 10-12.
Es van incloure 17 estudis amb 16.534 participants, dels quals 3.237 (19,5%) varen morir. El període de seguiment mitjà va ser de 4,5 anys (mínim d’un any i un màxim d’11 anys).

Es va observar que puntuacions de l’SPPB de 7-9, 4-6 i 0-3 presentaven un increment progressiu del risc de mortalitat per qualsevol causa i que el percentatge de risc atribuïble de mortalitat a la mala funció física era del 33%, 53% i 69%, respectivament.
Com a principals limitacions destaca l’heterogeneïtat de les poblacions, el possible biaix de publicacions, l’anàlisi de SPPB com a variable categòrica i l’associació única entre SPPB i mortalitat.

Comentari: L’SPPB és una de les eines més prometedores per avaluar la capacitat funcional, és un indicador sensible de l’estat global de salut i de la vulnerabilitat de l’ancià. El seu ús en la pràctica clínica diària ens pot ser útil per la presa de decisions, com per exemple identificar millor els pacients d’edat avançada que probablement no es beneficiaran de procediments quirúrgics invasius.

Cita:
Pavasini R, Guralnik J, Brown JC, di Bari M, Cesari M, Landi F, Vaes B, Legrand D, Verghese J, Wang C, Stenholm S, Ferrucci L, Lai JC, Bartes AA, Espaulella J, Ferrer M, Lim JY, Ensrud KE, Cawthon P, Turusheva A, Frolova E, Rolland Y, Lauwers V, Corsonello A, Kirk GD, Ferrari R, Volpato S, Campo G. Short Physical Performance Battery and all-cause mortality: systematic review and meta-analysis. BMC Med 2016;14(1):215. Doi:10.1186/s12916-016-0763-7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pavasini+BMC+Medicine

 

Tags: , , ,