Cristina Roqueta

Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

Després d’una conversa amb la geriatra Lorena Bajo durant el Congrés de la SCGiG, m’agradaria comentar un article recentment publicat a la revista Circulation Cardiovascular Intervention sobre l’evolució de la funció cognitiva després de la implantació d’una vàlvula aòrtica per transcatèter (TAVI).

Es tracta d’un estudi prospectiu en el qual es va avaluar la funció cognitiva a 229 pacients mitjançant el Mini-Mental State of Examination (MMSE) abans de la TAVI i als 6 mesos. El 93% dels procediments es duien a terme per via transfemoral, i aquests rebien únicament sedació. Van utilitzar el punt de tall ≥ 3 punts per definir canvis rellevants en la funció cognitiva (deteriorament o millora).

El 12,7% van presentar una reducció ≥ 3 punts en el MMSE, sense trobar-se cap factor predictor en l’anàlisi multivariant. Es van detectar complicacions postTAVI en 6 dels 8 pacients amb una reducció ≥ 5 punts en el MMSE (delirium, ictus, progressió d’insuficiència renal, insuficiència cardíaca, etc). Dels 48 pacients amb deteriorament cognitiu abans de la intervenció (MMSE <26 punts), 18 (37,5%) van millorar cognitivament i 6 van deteriorar-se. Els pacients que van millorar cognitivament presentaven de manera significativa abans del procediment una àrea valvular aòrtica inferior al grup que no va millorar. Un increment ≥5 punts es va detectar en 9 pacients i en cap d’ells es van observar complicacions postTAVI.
Com a limitacions destaca que es tracta d’un estudi unicèntric, amb una mostra de pacients reduïda i que el MMSE no avalua tots els dominis cognitius.

Comentari:
Els estudis publicats sobre l’evolució de la funció cognitiva dels pacients després d’una TAVI són escassos, amb tamany de mostra reduïts i resultats contradictoris. També manquen estudis que confirmin la relació entre la millora cognitiva i la millora hemodinàmica postTAVI. M’agradaria destacar la importància de l’avaluació cognitiva i la detecció precoç de delirium per tal de portar a terme intervencions geriàtriques apropiades.
Congratulations Dr Schoenenberger. I hope to see you again!

Cita:
Evolution of cognitive function after transcatheter aoritc valve implantation. Schoenenberger AW, Zuber C, Moser A, Zwahlen M, Wenaweser P, Windecker S, Carrel T, Stuck AE, Stortecky S. Circ Cardiovasc Interv. 2016;9(10).

 

Tags: , ,