Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

El passat mes de gener es va publicar a l’American Journal of Cardiology una metaanàlisi sobre els esdeveniments posteriors a un recanvi valvular aòrtic quirúrgic versus un implant valvular aòrtic transcatèter (TAVI).

Es va dur a terme una revisió sistemàtica d’estudis portats a terme en pacients amb estenosi aòrtica severa, i risc quirúrgic baix o mig.

Es van identificar 5 estudis clínics [total de pacients inclosos 3199 (1618 pacients van rebre tractament amb TAVI i 1582 recanvi quirúrgic); edat mitjana de 80 anys i seguiment mitjà d’1,05 anys].

Es va comparar la mortalitat als 30 dies, la mortalitat per totes les causes, la incidència d’ictus, d’infart agut de miocardi, de complicacions vasculars majors, de regurgitació paravalvular, de col•locació de marcapàs permanent, d’hemorràgia greu i de fallida renal aguda, entre ambdós grups.

Els resultats van ser els següents:

- En el grup de pacients tractats amb TAVI es va observar major percentatge de complicacions vasculars majors, de col•locació de marcapàs permanent i de regurgitació paravalvular moderada o greu (p <0,001 per a totes les variables analitzades).

- D’altra banda en el grup de recanvi valvular aòrtic quirúrgic es va observar major incidència d’hemorràgies (p <0,001).

- No es van trobar diferències significatives en la mortalitat als 30 dies ni per totes les causes, ni en la incidència d’ictus, d’infart agut de miocardi ni de fallida renal aguda.

Les principals limitacions van ser:
- L’heterogeneïtat dels estudis inclosos
- El temps de seguiment dels pacient en la majoria dels estudis va ser únicament d’un any.

Comentari:
L’estenosi aòrtica és una patologia molt prevalent en pacients d’edat avançada.
La implantació de la vàlvula aòrtica per transcatèter (TAVI) és una nova opció terapèutica en pacients amb elevat risc quirúrgic. D’altra banda, la TAVI s’associa a algunes complicacions, i la selecció dels pacients segueix sent un repte pels professionals sanitaris.
L’avaluació geriàtrica integral identifica als pacient amb problemes mèdics i funcionals que poden afectar el curs del postoperatori després de la TAVI. Així doncs, la col•laboració entre cardiòlegs i geriatres probablement permeti millorar l’avaluació d’aquests pacients fràgils i identificar els més propensos a beneficiar-se de la TAVI.

Cita bibliogràfica:
Am J Cardiol. 2016 Jan 15;117(2):252-7. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.10.034. Epub 2015 Nov 6.
Meta-Analysis of Transcatheter Aortic Valve Replacement Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Valve Stenosis.
Kondur A, Briasoulis A, Palla M, Penumetcha A, Mallikethi-Reddy S, Badheka A, Schreiber T.

 

Tags: