Amb la recent preocupació de professionals i entitats dedicades a les cures pal·liatives, i de l’escassa implementació de les mateixes al nostre país; aprofitem per comentar un article recent del BMJ Supportive & Paliative Care.

Les cures pal·liatives al final de la vida estan molt integrades en aquells pacients que pateixen neoplàsies terminals, però amb l’augment de l’esperança de vida i de la comorbiditat, cada cop es veuen més casos de necessitats pal·liatives en pacients amb patologies molt diverses. La demència és una d’aquestes. Es tracta d’una malaltia neurodegenerativa progressiva molt prevalent, considerada la principal raó de dependència i discapacitat a la població anciana.

L’article esmentat és una revisió sistemàtica de la literatura que parla dels factors que influeixen a l’administració de cures pal·liatives en pacients amb demència avançada.

Els autors varen fer una recerca bibliogràfica d’articles relacionats amb aquest tema, revisió de la que es van obtenir resultats de les dificultats trobades per oferir cures pal·liatives a aquets pacients.

En destaquen entre d’altres:

  • La falta d’informació dels cuidadors en relació a la malaltia, el pronòstic de la mateixa i les expectatives d’aquestes.
  • La dificultat d’alguns professionals a l’hora d’avaluar aquets pacients en situació de final de vida.
  • La manca d’especialització i aprenentatge dels professionals en cures pal·liatives en pacients amb demència.
  • L’absència de guies o protocols sobre la iniciació i aplicació de cures pal·liatives en aquets pacients.
  • Dificultats a la detecció dels símptomes com el dolor per la impossibilitat de comunicació a les fases finals de la malaltia.
  • Prescripció complexa amb aparició d’efectes secundaris per la manca de diagnòstics precisos.
  • La dificultat per a la administració de medicació, tant per la via d’administració com per la mala absorció intestina, la disfàgia i la fluctuació del nivell de consciència.

 

Conclusions:

Encara existeix un llarg camí per recórrer en l’àmbit de les cures pal·liatives i, especialment, en aquelles patologies no oncològiques, com particularment la demència.

S’hauria d’iniciar una formació adequada als professionals que tracten aquests pacients amb la intenció de que, en èpoques inicials de la malaltia, puguin informar adequadament a pacients, familiars i cuidadors, tant de l’evolució de la malaltia com de les expectatives de la mateixa.

Així mateix, ajudar als professionals a prendre consciència de la situació terminal de la demència i de la importància de començar un pla de cures pal·liatives en fases avançades de la malaltia.

 

Referencia: Mataqi M, Aslanpour Z. Factors influencing palliative care in advanced dementia: a systematic review BMJ Supportive & Palliative Care Published Online First: 03 April 2019. doi: 10.1136/bmjspcare-2018-001692.

 

 

Tags: ,