Daniel Colprim

Daniel Colprim

Metge Geriatre at Hospital Comarcal d'Amposta
Metge de la unitat de mitja estada polivalent del Hospital Comarcal d'Amposta.Doctor per la UAB, sobre transicions assistencials i trasllats potencialment evitables des de centres d'atenció intermèdia als hospital d'aguts. Redactor del #GeribloC
Daniel Colprim

És àmpliament coneguda la important sobrecàrrega de prescripció d’antibiòtics en centres residencials, on alguns autors han arribat a quantificar que dos terços del pacients reben tractament antibiòtic en un any. Sovint aquestes prescripcions no són adequades i generen importants complicacions: infeccions per C.Difficille, gèrmens multiresistents, síndromes diarreics, al·lèrgies, i reaccions adverses medicamentoses. Estudis previs ja han mostrat que la prescripció d’antibiòtics pot dependre més del facultatiu i del medi on es troba, que no de les característiques pròpies del pacient.

En un recent article d’aquest mes d’agost al JAMA internal medicine, Daneman N. Et al, publiquen un estudi longitudinal entre els anys 2010 i 2011, d’una cohort de 110656 residents en 607 Nursing Homes (NH) a Ontàrio (Canadà).  Mitjançant  la base de dades informatitzada de prescripció (el que vindria a ser la nostra recepta electrònica), el registre de dades de NH (Minimum dataset 2.0), i la codificació de les complicacions relacionades amb els antibiòtics a urgències i als hospitals d’aguts; determinen quina es la densitat de presa d’antibiòtics, que els permet classificar les NH en tertils:  baix ús d’antibiòtics (mitja de 37 dies ATB/1000 dies d’ingrés), intermig (53 dies ATB/1000dies ) i alt (77dies ATB/1000dies).  També observen que la duració del tractament és major en les d’alt ús (15.5 dies) vs  intermig (12.2dies) i baix (10.4 dies).

Sense trobar diferències en les característiques basals dels pacients, els autors observen que en les NH amb alt ús d’antibiòtics, els pacients presenten un risc augmentat del 24% de patir  complicacions respecte les altres [OR: 1.24 (CI 1.07-1.42)]. De la mateixa manera que per cada dia addicional de tractament augmenta el risc un 0,4%.

M’ha semblat interessant l’article, ja que aporta novetats com el càlcul de la densitat d´ús d’antibiòtics, concepte que actualment només s’utilitzava en centres d’aguts, i té fortaleses com una base de dades molt robusta i validada per estudis previs. De la mateixa manera que objectiven un problema d’important magnitud com la sobreprescripció d’antibiòtics en els centres residencials i  dels factors no estrictament mèdics que els condicionen. Els autors aposten per una estandarització de la prescripció d’antibiòtics en les NH.

En el nostre País coneixem el programa Vincat,  que està orientat a la prevalença d’infeccions nosocomials a nivell Hospitalari i també de centre d’atenció intermèdia. Que conegui, encara no hi ha cap iniciativa similar a nivell residencial. Potser caldrà començar a posar-hi el focus d’atenció.

 

Podeu trobar l’article al següent enllaç: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26121537

 

 

 

 

 

Tags: ,