Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

Aquest passat mes de gener, la revista JAGS ha publicat un estudi observacional, dut a terme en una cohort d'homes d'edat avançada que vivien a la comunitat, que estudia la relació entre polifarmàcia i prescripció de fàrmacs amb afecte anticolinèrgic i sedant amb l’ aparició i progressió de fragilitat així com la seva relació amb la mortalitat.

L'estudi és part d’una gran cohort de 1075 homes majors de 70 anys i es duu a terme al llarg de 5 anys. L'objectiu principal és investigar els efectes del nombre total de medicaments així com dels que tenen efecte anticolinèrgic i sedant en les transicions entre les diferents etapes de fragilitat i la mort en homes d'edat avançada que viuen a la comunitat.

Els subjectes es van classificar en robusts, pre-fràgils i fràgils en el moment de l’inici del estudi, als 2 i 5 anys, fent servir el Fried Fraility phenotype. Es van realitzar al inici, 2 i 5 anys qüestionaris d’autoavaluació, es va analitzar la comorbiditat amb el Functional Comorbidity Index (FCI), i es va analitzar la situació cognitiva i la situació social dels participants i el nivell educatiu. Cada 4 mesos se'ls trucava per detectar possibles caigudes, ingressos hospitalaris, fractures , institucionalització o mort. Es va analitzar el nombre total de medicaments que prenia cada participant i es va calcular el Índex de càrrega de medicaments (el Drug Burden Index (DBI)), un índex que avalua la càrrega de medicaments anticolinèrgics i sedants de cada pacient emprant una equació predeterminada i que ha demostrat en diversos estudis la seva relació amb el deteriorament funcional i cognitiu quan més alta sigui la puntuació en aquest Índex. Es va calcular el percentatge de transicions entre els diferents estatus predefinits (robust-prefragil-fragilitat i mort), considerant la fragilitat com una situació dinàmica reversible i es va analitzar amb un model multi-estats la relació entre el nombre total de fàrmacs d’una banda i la puntuació en l’escala DBI d’un altre i les transicions entre els diferents estatus.

Com a resultats principals es va detectar que cada nou fàrmac s’associava amb un augment del risc de 22% (IC al 95% = 1.06-1.41) de passar de robust a morir, sense trobar canvis significatius en les altres transicions. En quant a la relació amb l’ús de fàrmacs anticolinèrgics i sedants mesurat pel DBI es va evidenciar que l'augment d’un punt del DBI s’associava a un augment del 73% (IC 95% 1.30-2.31) de major risc de passar de situació robusta a pre-fragil i 2,75 (95% IC 1.60-4.75) cops més risc de passar de robust a morir. No es van evidenciar augments estadísticament significatius del risc de canvi de estatus pre-fragil a fràgil, cosa que els autors van concloure que podia tenir relació amb que els altres factors secundaris analitzats (demència, comorbiditats...) poden jugar un paper més important que la pròpia medicació en aquestes transicions. Tot i les limitacions d’ésser un estudi observacional i el fet de ser dirigit únicament a homes d’edat avançada (pel que no pot extrapolar-se a tota la població d’homes ni tampoc a les dones) les conclusions dels autors són que l’addicció de nous fàrmacs a la pauta de tractament així com la presa de fàrmacs amb elevada càrrega anticolinèrgica i sedant s’associa en aquest estudi a un augment de la mortalitat en homes d’edat avançada sense fragilitat així com es demostra ésser un factor contribuïdor de la transició d’una situació de robustesa a una situació de pre-fragilitat.

Comentari:
Aquest és un estudi interessant, amb una cohort gran de pacient que per primer cop demostra la implicació de la polifarmàcia i l’ús de fàrmacs anticolinèrgics i sedants en les transicions d’estats robustos a fragilitat així com en la mortalitat en homes d’edat avançada. En la busca sistemàtica del “sant grial de la fragilitat” aquest estudi aporta més dades i evidència dels diferents factors implicats en el procés de la fragilitat.

Referència:

Jamsen KM, Bell JS , Hilmer SN, Kirkpatrick CM, Ilomäki J, Le Couteur D, Blyth FM, Handelsman DJ, Waite L, Naganathan V, Cumming RG, Gnjidic D. Effects of changes in number of medications and drug Burden Index exposure on transtitions between fraility states and death : The Concord Health and Ageing in Men Project cohort study. J Am Geriatr Soc; 64:89-95, 2016.

 

Tags: , , , , ,