Aquest novembre publica Karttunen NM. a la revista Age and Ageing un estudi que intenta conèixer com viuen el dolor crònic les persones grans i quins són els factors que s’associen a un dolor crònic persistent. Es tracta d’un de seguiment a 3 anys a >75 anys de la comunitat de la ciutat de Kuopio, Finlàndia, que presentin un dolor crònic musculoesquelètic. Aquest estudi és un sub-anàlisi d’un estudi més important, el GeMS study (Geriatric Multidisciplinary Strategy for the Good Care of the Elderly), on la mostra és de 1000.

S’obte finalment una mostra de 270 pacients amb dolor crònic muslculoesquelètic, la majoria dones (75.2%) , d’uns 82.3 anys. Per valorar com viuen el dolor crònic, se’ls pregunta per l’esperança de rebre més atenció mèdica per a controlar del seu dolor, i destaca com a l’inici, un 41% dels pacients esperen que el metge presti més atenció el control del seu dolor, i al llarg de 3 anys, el 31% persisteixen amb aquesta idea. Entre aquests pacients destaca una major prevalença de símptomes depressius, osteoartritis, dificultats per caminar 400 m, ús diari d’analgèsics, pitjor salut percebuda i intensitat del dolor moderada o severa. L’esperança d’un major control del dolor significa un mal control actual del dolor, que podria indicar una falta de reconeixement del dolor per part dels professionals. Karttunen et all encoratgen als clínics que preguntin pel dolor i que fomentin una esperança realista en relació al seu control.

Comentari: 

La idea de que pràcticament la meitat dels pacients amb dolor crònic musculoesquelètic esperen major atenció al seu dolor per part dels clínics, i que un terç segueix esperant aquesta major atenció 3 anys després, indica que entre la població de més edat hi ha moltes persones que pateixen dolor diàriament, i que som incapaços, de moment, de trobar-hi solució (sent molt certa la dificultat extra de tractar el dolor en una població envellida, pluripatològica i polimedicada).  Es un tema encara per resoldre, però mentrestant els nostres grans pateixen.

Referència:

Karttunen NM, Turunen J, Ahonen R, Hartikainen S. More attention to pain management in community-dwelling older persons with chronic musculoskeletal pain. Age Ageing 2014 ;43(6):845-50.
 

Tags: