Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

Un grup d’investigadors van publicar al Journal of the American College of Cardiology Heart Failure un article sobre l’eficàcia i la seguretat de l’administració de furosemida subcutània amb una formulació novedosa i ph-neutre (estudi en fase II), en pacients amb insuficiència cardíaca (IC) descompensada.

Es van incloure pacients que havien patit una descompensació o hospitalització per IC en els últims 2-3 mesos, i que requerien tractament diürètic endovenós a l’hospital de forma ambulatòria.

Es tracta d’un estudi pilot randomitzat de 41 pacients ambulatoris, dels quals 21 van rebre una dosi de 80 mg de furosemida per via subcutània (SC) en infusió durant 5 hores (30 mg durant la primera hora i 12,5 mg/hora les 4 hores posteriors) i 19 pacients van rebre furosemida endovenosa (EV) en bolus (dosi mitjana de 123±47 mg; dosi màxima 160 mg). Tots es van sotmetre a una restricció hídrica (100ml) durant l’administració del tractament diürètic.

L’objectiu primari va ser avaluar el volum d’orina durant les primeres 6 hores, i els secundaris van ser les variacions de pes, la diüresi cada hora, la natriüresi, els efectes secundaris, l’administració de dosi extra de diürètic EV i els ingressos hospitalaris en 30 dies. El seguiment es va portar a terme de forma telefònica i revisant la història clínica als 1, 7 i 30 dies.

Resultats: El volum d’orina en el grup de furosemida SC va ser significativament inferior a la segona hora i superior a la sisena hora. Va haver una tendència cap a l’augment de la natriüresi en el grup de furosemida SC.
No es van trobar diferències significatives en el volum mitjà d’orina al llarg de les 6 hores, en la pèrdua de pes, en els efectes secundaris (empitjorament de la funció renal, alteracions hidroelectrolítiques severes, arrítmia, ototoxicitat o irritació cutània). Tampoc es van trobar diferències en els ingressos hospitalaris en 30 dies ni en el requeriment de dosi extra de furosemida EV.

Com a principal limitació destaca que es tracta d’un estudi unicèntric i reduït.

Comentari: L’administració de furosemida amb ph-neutre per via SC en infusió pot ser una bona alternativa en pacients amb IC descompensada i absorció erràtica de la furosemida via oral. S’haurien de portar a terme més estudis sobre el seu ús en pacients fràgils i en entorns domiciliaris, així com el seu impacte en el consum de recursos i en la qualitat de vida del pacient.

Cita bibliogràfica: Gilotra NA, Princewill O, Marino B, Okwuosa IS, Chasler J, Almansa J, Cummings A, Rhodes P, Chambers J, Cuomo K, Russell SD. Efficacy of Intravenous Furosemide Versus a Novel, pH-Neutral Furosemide Formulation Administered Subcutaneously in Outpatients With Worsening Heart Failure. JACC Heart Fail 2018;6:65-70. doi: 10.1016/j.jchf.2017.10.001.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=efficacy+of+intravenous+furosemide+versus+a+novel

 

Tags: , , , ,