Mariona Espaulella

Mariona Espaulella

Metge geriatre - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

Médico geriatra - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Mariona Espaulella

L’envelliment de la població és actualment una realitat i les corbes de població ens mostren que la població que més augmenta és la dels majors de 85 anys. A més a més sabem que aquest grup poblacional són usuaris freqüents del serveis de salut i social ja que sovint tenen un nombre de comorbiditats rellevant. Aquest fet situa al sistemes de salut i social sota una demanda sense precedents. La tecnologia moltes vegades és vista com un mecanisme per reduir els costos associats a aquesta demanda a través de l’ús d’aparells de “telehealthcare”, és a dir aparells que ofereixin atenció de salut i cures al domicili com poden ser els dispositius de teleassistència, sistemes de prevenció de caigudes, dispensadors de medicaments...

Tot i que el disseny d’aquest aparells tecnològics està enfocat a millorar la capacitat dels ancians per allargar el temps que són capaços de viure independents al domicili, moltes vegades el seu disseny i producció no inclou les opinions d’aquests. En conseqüència, hi ha nombroses dificultats pel seu ús, provocant que sovint aquest dispositiu no siguin utilitzats de forma rutinària pels usuaris als quals van destinats. És per aquest motiu que es planteja la realització d’un estudi qualitatiu a través de grups focals amb usuaris i entrevistes amb experts del sector per abordar els diferents punts de vista sobre l’ús d’aquests dispositius.

En els resultats d’aquest estudi qualitatiu destaquen una amplia gamma de problemes en relació a aquests dispositius, que s’associen a un disseny inadequat segons destaquen tant usuaris com experts. Plantegen que en general aquest dispositius són poc estètics, poc intuïtius (fet que dificulta la seva utilitat i facilitat d’ús) i moltes vegades no estan pensats per cobrir les necessitats reals dels usuaris finals.

Així doncs per tenir dispositius amb un bon dissenys cal que siguin intuïtius pels usuaris i cobrir les necessitats que aquests tenen, es per això que serà de molta ajuda comptar amb la contribució d’aquest usuaris en el disseny d’aquests aparells.

La tecnologia és una gran eina per ajudar-nos a millorar el dia a dia a tothom, però aquesta ha d’estar ben enfocada a les persones que l’han d’utilitzar i al mateix temps cal que cobreixi una necessitat concreta, sinó per molt fantàstic que sigui un dispositiu aquest quedarà en desús. És qüestió de temps aconseguir que fabricants i consumidors trobin els dissenys ideals que beneficiïn ambdues parts.

Si algú està interessat en aprofundir en aquest tema aquí us deixo la referència d’aquests articles: Campling et al. A qualitative analysis of the effectiveness of telehealthcare devices (i) are they meeting the needs of end-users? BMC Health Services Research (2017) 17:455 i Campling et al. A qualitative analysisi of the effectiveness of telehealthcare devices (ii) barriers to uptake of telehealthcare devices BMC Health Services Research (2017) 17:466

 

Tags: