Neus Gual

Metgessa especialista en geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili.Co-coordinadora del #GeribloC.
Neus Gual

El valor de l'exercici físic per la prevenció de malaltia cardiovascular, cerebrovascular, diabetis Mellitus tipus 2 i alguns càncers, en la població adulta en general està ben establert. També varis estudis han demostrat que l’exercici físic en persones de mitjana i avançada edat disminueix el risc de discapacitat física, deteriorament cognitiu i demència, però destaca poca investigació en relació a l’impacte de l’activitat física en relació a la mortalitat i morbiditat entre aquelles persones a la dècada dels 70 o 80, i alguna malaltia prèvia.  Kenneth R.Rox et al intenten contestar a aquesta pregunta a l’article que publiquen a la revista Age and Ageing al març d’aquest any. Per a fer-ho, analitzen una mostra de 213 pacients > 70 anys (reclutats durant el Projecte OPAL, un estudi observacional d’activitat física fet al 2008, que va tenir un seguiment de 4 anys), on l’activitat física de tots els participants ha estat mesurada de forma objectiva amb acceleròmetres per mesurar tant el número de passes com el nivell d’activitat diària, la puntuació en el test Short Phisical Performance Battery (SPPB) i el número de sortides del domicili en 1 setmana.  Entre els resultats destaca un augment significatiu del risc de mortalitat per qualsevol causa entre els pacients que realitzen menys passos o menys minuts d’activitat moderada o intensa. Per cada 1000 passos caminats al dia, els risc de mortalitat disminueix un 36%. En relació al diagnòstic de noves malalties, un cop ajustat l’anàlisi per les diferents co-variables, una baixa activitat moderada-intensa i poques sortides del domicili augmenten de forma significativa el risc d’aparició de noves malalties. Conclouen els autors que, pels resultats de estudi, és important seguir prescrivint i encoratjant als pacients >70-80 anys a realitzat més activitat física, tot i que presentin malalties prèvies, doncs els guanys no són menyspreables.

No és que no ho sapiguem, doncs cada cop hi ha més evidència de la importància de mantenir una vida activa, i lo important d’aquest estudi és que l’activitat física està mesurada de forma objectiva (a diferència d’altres estudis, on les mesures són subjectives) i que recull persones > 70 anys i amb malalties pre-existents. A més, els beneficis obtinguts són molt contundents: una disminució de la mortalitat i una disminució de l’aparició de noves malalties. Per tant, la resposta a la pregunta inicial és si.

 Article:  Fox KR, Ku PW, Hillsdon M et al. Objectively assessed physical activity and lower limb function and prospective associations with mortality and newly diagnosed disease in UK older adults: an OPAL four-year follow-up study. Age Ageing. 2015 Mar;44(2):261-8.

 

 

Tags: , ,