Ingrid Bullich

Ingrid Bullich

Tècnica en salut del Pla director sociosanitari at Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Infermera especialista en Infermeria Geriàtrica. Doctora en Ciències Infermeres.
Enfermera especialista en Enfermería Geriátrica. Doctora en Ciencia Enfermeras.
Geriatric nursing. PhD in Nursing Science.
Ingrid Bullich

Us proposo començar les vacances d’agost llegint aquest article de revisió, encara en premsa, de la Journal of the American Medical Directors Association, en el que els autors aborden el desenvolupament i la implementació a nivell mundial de les infermeres de pràctica avançada (IPA) amb un interès específic en l’atenció geriàtrica1.
Les IPAs tenen diferents noms (infermeres consultores, infermeres facultatives, infermeres clíniques especialitzades,...) i el Consell Internacional d’infermeres les defineix com a “aquella infermera que ha adquirit: la base de coneixement expert; les habilitats per prendre decisions complexes; les competències clíniques per una pràctica ampliada (la qual es concreta en cada context/ país en el que les infermeres són acreditades per aquesta pràctica); i es recomana un màster per accedir-hi”. Tal i com recull la revisió, la implementació de les IPAs ha sigut en resposta a l’escassetat de metges/sses, a l’augment en la demanada d’atenció, al creixement de costos en salut i a l’augment de perspectives de la carrera professional de les infermeres. Tot i així, el desenvolupament de les IPAs ha estat i és heterogeni en els diferents països revisats en l’article. Algunes de les barreres per a la seva implementació han estat la oposició de la professió mèdica, alguns models organitzatius sanitaris i el seu finançament, així com aspectes legislatius relacionats.
Les IPAs més freqüents són les infermeres facultatives (NPs –pel seu nom en anglès-), que assumeixen tasques en l’àmbit d’atenció primària i hospitalària que, en cas que no hi fossin, serien assumides per metges/sses (diagnòstic, prescripció,...) i les infermeres clíniques especialitzades (CNSs) que actuen principalment a hospitals i realitzen práctica clínica (situacions de complexitat), formació, recerca i lideratge/gestió.
Tenint en compte els resultats i beneficis aportats per les IPAs, en l’article es planteja la necessitat de rols de pràctica avançada en geriatria per atendre a la població més envellida i amb necessitats més complexes, tant en l’àmbit d’atenció primària com, especialment, en l’àmbit residencial. Les IPAs especialitzades en l’atenció a la gent gran podrien ser una solució a l’augment de la demanda d’aquest grup de població, oferint una atenció eficient i de qualitat, amb menors complicacions i major adequació terapèutica segons les preferències de la persona.

Comentari
La introducció de les IPAs en el nostre sistema sanitari té pros i contres ja que la realitat en la que ens trobem en el nostre país és força diferent als països revistats. Per exemple, hi ha aproximadament 5 metges per cada 1.000 habitants (Idescat), hi ha infermeres especialistes encara no introduïdes al sistema sanitari, la prescripció infermera és a dia d’avui una tema controvertit i no ressolt, etc.
Tal i com es comenta en les conclusions de l’article, és necessària l’avaluació de l’impacte del desenvolupament i de la implementació de les IPAs en base a l’atenció al pacient i els costos. La reflexió i el debat recau en si, abans d’incorporar nous rols i figures infermeres, hauríem de treballar en implementar i avaluar l’impacte de les infermeres especialistes, especialment en l’ àmbit geriàtric (en la seva aplicació més àmplia), de les infermeres especialistes en infermeria geriàtrica2.
Aprofito per desitjar-vos un bon estiu!!! 
PD: L’ús del terme infermeres fa esment a professionals d’ambdós sexes.

Referències
Fougère B, Morley JE, Decavel F, et al. Development and implementation of the Advanced Practice Nurse worldwide with an interest in Geriatric Care. doi: 10.1016/j.jamda.2016.05.009
Bullich-Marín I, Garreta-Burriel M, Solé-Casals M. Advanced competences in intermediate care nurses. doi: 10.1016/j.enfcli.2016.06.006

 

Tags: ,