En aquest article, publicat a la revista BMJ Open per Philippe Martin i Cara Tannenbaum del Canadà, els autors presenten els resultats d'una «avaluació realista» sobre els mecanismes que afavoreixen o dificulten la implicació dels pacients en la desprescripció.

L'estudi el van fer en paral·lel a l'assaig clínic EMPOWER (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28143413) en el qual es van obtenir resultats positius a l'hora de discontinuar l'ús de benzodiazepines amb un number needed to treat de 4 i mitjançant una intervenció basada en un full informatiu http://www.criugm.qc.ca/fichier/pdf/BENZOeng.pdf  .

Els autors volen aprofundir en les raons per les quals la intervenció va ser efectiva basant-se en els canvis que aquesta van generar en els pacients. Els autors utilitzen una metodologia mixta (incloent qüestionaris, escales i entrevistes semi-estructurades) per tal d'avaluar quins aspectes s'associaren a un major èxit en la intervenció, incloent: els canvis en la motivació dels pacients per la desprescripció (augmentant el seu coneixement i la preocupació respecte a l'ús de benzodiazepines), els canvis en la seva capacitat i autoeficàcia a l'hora de reduir el fàrmac, i les oportunitats per la discussió i el suport per part del  professionals sanitaris.

La intervenció va augmentar la motivació per la desprescripció en un 64% dels 261 participants. Els participants que van expressar voluntat de desprescripció eren aquells que van guanyar més coneixements i preocupació.  Els participants que van decidir desprescripció eren els que mostraren més capacitat i autoeficàcia per reduir el fàrmac. La meitat dels pacients que havien guanyat motivació i capacitat van iniciar una conversa amb el seu metge i un 25% amb el farmacèutic sobre la desprescripció.

Els contextos favorables per la desprescripció van ser: tenir un estat de salut estable, una bona actitud vers l'envelliment i prioritzar els beneficis a llarg termini. Els participants que van tenir més èxit en la desprescripció foren aquells amb una autoeficàcia més alta des del principi. El reforç positiu extern per part de l'equip de professionals sanitaris va afavorir al desprescripció.

Els contextos desfavorables per la desprescripció van ser: tenir un estat de salut més pobre, l'elevada confiança en les benzodiazepines per al dia a dia, manca de suport per part dels professionals sanitaris i intolerància a la retirada.

A través d'aquest estudi, doncs, podem conèixer una eina per la desprescripció de benzodiazepines i també agafar idees sobre com individualitzar millor les nostres intervencions.

Referència:

Martin P, Tannenbaum C. A realist evaluation of patients' decisions to deprescribe in the EMPOWER trial. BMJ Open. 2017 May 4;7(4):e015959. doi: 10.1136/bmjopen-2017-015959.