He escollit aquest article tot i que no es centra en educació en geriatria sinó en educació en medicina en general perquè parla del treball en equip, un dels elements bàsics de la geriatria.

Els autors argumenten que els currículums de les facultats de medicina no solen incloure explícitament ensenyaments sobre treball en equip, tot i la seva importància reconeguda sobretot en relació amb la seguretat del pacient.

Per això, l’any 2007 els autors de l’estudi, portat a terme a una Universitat dels Estats Units, van planificar i dissenyar, dins del marc d’un curs de 15 dies per estudiants debutants anomenat “Fonaments”, una jornada dedicada a aprendre sobre treball en equip i comunicació interpersonal, amb l’objectiu de millorar els coneixements, les habilitats i les actituds dels estudiants utilitzant mètodes de simulació. La jornada va ser dissenyada per un comitè multidisciplinari basant-se en la literatura existent.

Els estudiants reben el programa de la jornada uns dies previs. El dia de la jornada se’ls fa una presentació inicial amb els conceptes i objectius bàsics. Posteriorment participen en una sèrie de sessions de 75 minuts cadascuna, en format de grups reduïts i de forma activa, i es fa una anàlisi guiada de la sessió.

El curs inclou els següents objectius principals que es corresponen cadascun amb una sessió:

  • Apreciar la diversitat del grup.
  • Assegurar una bona comunicació identificant els errors de comunicació.
  • Adonar-se dels beneficis del pensament grupal en contrast amb l’individual.
  • Adquirir habilitats de negociació.
  • Aprendre a resoldre situacions complexes conflictives en equip incloent l’opinió del pacient (per aquest exercici utilitzen un cas de pacient complex geriàtric).
  • Aprendre a manejar els recursos en situació de crisis.
  • Aprendre a planificar i coordinar-se amb un objectiu comú.

Els estudiants avaluen cada sessió, el facilitador i la jornada en global.

Els autors presenten els resultats de les avaluacions de la jornada de tres anys consecutius i les adaptacions que es van realitzar al programa del curs en resposta als resultats. Globalment, les avaluacions van ser positives. Amb les adaptacions realitzades, els estudiants manifestaven que la jornada els ajudava més en l’aprenentatge de la presa de decisions.

En definitiva, es tracta d’un article que presenta el programa d’una jornada per ensenyar als estudiants de medicina els principis treball en equip a través de la simulació, així com l’experiència del seu ús i el seu refinament.

 

Referència:

Arna Banerjee, Jason M. Slagle et al. A simulation-based curriculum to introduce key teamwork principles to entering medical students. BMC Medical Education (2016) 16:295. DOI 10.1186/s12909-016-0808-9 (open access).

 

Tags: ,