JOSE MANUEL CANCIO

José Manuel Cancio Trujillo
Médico especialista en Medicina de Familia y Comnunitat.
Médico especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte
Médico Adjunto del Css El Carmen. Badalona Servicios Asistenciales.
Interés en la fractura cadera, osteoporosis, prevención secundaria de fractura por fragilidad, fracture liaison services
JOSE MANUEL CANCIO

En aquest estudi liderat per la Dra Alice C. Baker de l’Universitat de Texas als EEUU, ha cridat la meva curiositat  donat que els  autors indiquen , que aquest és el primer estudi que capta les perspectives d’un equip interprofessional sobre quins factors poden considerar la presa de decisions del tractament quirùrgic o no de la fractura de maluc en pacients amb demencia previa.

Com és ampliament conegut els  pacients amb demència presenten un risc elevat de  fractures de maluc i sovint tenen una pitjor evolució. Malgrat aquest mal pronòstic, hi ha poques dades disponibles  sobre quins factors s'han de prioritzar en  la presa de decisions.

Els ancians amb demencia prèvia, tenen una major incidència de complicacions postoperatòries globals incloent –t’hi:  Deliri, infeccions, complicacions respiratòries, i reingresos després de la primera hospitalització.  Els reingressos en els 30 dies següents a una fractura de maluc s’han associat  amb un augment de la estada mitja , una mortalitat del 18,6% durant l’estada, i una mortalitat a l’ any del 56%.

L'Acadèmia Americana de Cirurgians Ortopèdics (AAOS) recomana l’atenció per part d’un equip interprofessional per millorar els resultats en pacients  >65 anys  amb diagnòstic de demència lleugera a moderada., i indica la necesitat de la intervenció abans de les 48h de la fractura per a evitar complicacions. Tot i així, veiem com aproximadament el 5% de les fractures de maluc és van estabilitzar de manera no quirúrgica en el periode entre els anys 1991-2008.

En aquest estudi qualitatiu, les investigadores van realizar  entrevistes  de 45 minuts de durada , entre març de 2014 i setembre de 2015, entre els  equips clínics implicats.  Reclutant un total de 40 metges ( 3 d’ells geriatres), 10 rehabilitadors (fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals), 10 infermeres d’Unitats de convalescència  i 4 menbres del  comité d’ética de l’hospital.

 

Els participants van esmentar moltes consideracions diferents  en relació a la presa de la decisió. No obstant  això, tres principals temes destaquen  en  totes les especialitats a l’hora d’indicar la intervenció quirúrgica : Control del dolor, estat funcional  previ  i comorbiditats mèdiques associades.

En general, el control del dolor va ser un factor important, però hi havia una gran varietat d’opinions  sobre la millor manera de fer-ho i aconseguir-ho.

L’estat funcional inicial era un dels principals factors manifestats. En general, les respostes van ressaltar la importància d’un enfocament individual per a cada pacient, considerant la situació basal funcional, el potencial de rehabilitació i el suport familiar a  l’avaluació.

Pocs participants van aprofundir en les comorbiditats mèdiques i l’estat de salut en general, bàsicament volien  saber si el pacient toleraria o no la cirurgia.  Algun participant, parla de l’edat com a factor limitat i la qualitat dels òssos .

Els  geriàtres que participen van considerar l’impacte de la fractura en el pacient amb demència sobre pronòstic, la implicació de la família i la presència de voluntats anticipades. Idees absents en les altres discussions.

Les autores conclouen l’article, recomenant davant l’ausencia de protocols en relació a la indicació o no de intervenció quirúrgica en pacients amb demencia. La necesitat de la valoració  geriàtrica integral previa  a la pressa de decisions per a tenir una valoració global dels pacients.  La manca de discussió de temes centrats en la Geriatría com: qualitat de vida,  implicació de la familia i pla d’atenció individualitzat. Indiquen la necessitat d’educació geriàtrica en els membres no geriatres de  aquests  equips de decisió.

REFERÈNCIA:

Baker A.C et al. Factors Considered by Interprofessional Team for Treatment Decision in Hip Fracture with Dementia. J Am Geriatr Soc. 2019 Mar 4. doi: 10.1111/jgs.15856.

 

 

 

 

Tags: , , ,