Francesc Riba

-Geriatre. Unitat Geriatria d'Aguts. Hospital de Granollers.
-Geriatra. Unidad Geriatría de Agudos. Hospital de Granollers.
Francesc Riba

L'envelliment i els avanços en les tècniques quirúrgiques i anestèsiques fan que les intervencions al quiròfan siguin cada vegada més accessibles en els pacients d'edat avançada. La valoració del risc quirúrgic d'un pacient ancià, en una situació d'urgència no acostuma a ser fàcil. Tot i l'evolució de les  cirurgies, les complicacions postoperatòries segueixen sent molt prevalents en els nostres pacients, i els equips quirúrgics no disposen de moltes eines per a predir-les. Sistemes d'avaluació multidimensional prequirúrgics ja han demostrat major utilitat que altres mètodes convencionals d'avaluació anestèsica per a cirurgia programada en pacients ancians (veure post M. Àngel Mas), però sembla quedar un buit en la cirurgia urgent.

L'article que us presento aquesta vegada, s'ha publicat recentment en la revista del American College of Surgeons i té com a objectiu identificar l'impacte de l'índex de fragilitat (IF) establert per Rockwood, en pacients ancians que es sotmeten a cirurgia urgent. És un estudi prospectiu, dut a terme durant dos anys en un hospital d'Arizona, on es calcula l’IF als majors de 65 anys que es sotmeten a cirurgia general amb caràcter urgent. Es consideraven fràgils aquells pacients amb IF > 0,25, es van analitzar les complicacions postquirúrgiques i la mortalitat. L'estudi consta d'una mostra de 220 pacients, edat mitjana 75’5±7,7 dels quals el 37% eren considerats fràgils. L’IF va ser un predictor independent per al desenvolupament de complicacions intrahospitalàries (OR: 2,13; IC del 95%, 1,09-4,16) i complicacions majors (OR: 3.87; IC del 95%, 1,69-8,84;). L'edat i la American Society of Anesthesiologistsscore (ASA) no van ser predictius de les complicacions postoperatòries. Aquest estudi indica una alta sensibilitat (80%), especificitat (72%), i l'àrea sota la corba (0.75) per l’IF en la predicció de complicacions intrahospitalàries. Tots els pacients que van morir durant l'ingrés (7), eren fràgils. Com a limitacions importants destacaria, l'edat mitjana bastant baixa, no gaire representativa dels pacients que atenen geriatres, no és un estudi multicèntric i no ofereix dades de l'impacte de la fragilitat en l'estat funcional.

Punts clau que aporta l'article:
• Ofereix una visió pragmàtica del concepte de fragilitat.
• L’IF és un predictor independent de complicacions intrahospitalàries i de l'estada hospitalària en pacients ancians sotmesos a cirurgia general urgent.
• L’IF es mostra com una eina útil de valoració prequirúrgica, sobretot per a equips no familiaritzats amb la valoració geriàtrica integral (VGI). És de gran importància que es transmetin coneixements sobre, fragilitat, VGI o valoració multidimensional en publicacions que no siguin de l'àmbit de la geriatria.
• L’IF en cirurgia urgent pot facilitar la proporcionalitat en la presa de decisions, la detecció de necessitats i la ubicació del pacient en la trajectòria de l'ingrés.

Aquí teniu l’enllaç de l'article: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27113515

 

 

Tags: , ,