Francesc Riba

-Geriatre. Unitat Geriatria d'Aguts. Hospital de Granollers.
-Geriatra. Unidad Geriatría de Agudos. Hospital de Granollers.
Francesc Riba

Les complicacions de la cirurgia de maluc que més atenció han rebut en la literatura són sobre malaltia tromboembòlica, anèmia i delirium. Actualment, no hi ha cap estudi sobre la seva concurrència amb la sèpsia.

Aquesta setmana comentem un estudi descriptiu prospectiu, recentment, publicat a The Journal of Arthroplasty, sobre la presència de sèpsia en els 30 dies posteriors a la cirurgia de fractura de maluc en la població geriàtrica. Els objectius que es descrivien són:

  • Els factors de risc per desenvolupar un episodi de sèpsia.
  • La freqüència d'aparició de sèpsia amb cadascuna de les infeccions més freqüents, que són les infeccions del tracte urinari (ITU), les pneumònies i les infeccions de localització quirúrgica (ILQ
  • Els factors de risc de sèpsia per cadascuna d'aquestes infeccions.

En general, com a factors de risc independents per desenvolupar una sèpsia va ser significatiu: el temps quirúrgic, el gènere masculí, la presència de MPOC, la dependència funcional i la hipertensió.

De les 19.344 cirurgies per fractura de maluc observades en ancians, 466 pacients van presentar sèpsia (2,4% del total de pacients), 157 (33,7%) va ser a causa d'una ITU, 135 (29,0%) per pneumònia i 36 (7,7%) per ILQ, no en tots els casos es va identificar la causa. La taxa de sèpsia va ser elevada, en els pacients que van desenvolupar ITU (13,0% vs 1,7%, <p 0,001), pneumònia (18,2% vs 1,8%, <p 0,001) o ILQ (14,8% vs 2,3% p <0,001). La taxa de mortalitat va ser elevada entre els quals van desenvolupar sèpsia (21,0% vs 3,8%, <p 0,001).

Per a la sèpsia secundària a ITU, els factors de risc independents descrits van ser: l'edat més avançada, el sexe femení, la hipertensió i el tipus de procediment (major per la artroplàstia total i menor per a la fixació percutània).

Pel que fa a la sèpsia per pneumònia els factors de risc independents trobats van ser: l'edat més avançada, el sexe masculí, el menor índex de massa corporal (IMC), l'elevada dependència i la MPOC.

Finalment, per a la sèpsia a partir de la ILQ, els factors de risc independents objectivats van ser: l'edat avançada, el major temps quirúrgic, l'elevat IMC, l'alta dependència i el tipus de procediment (major per la artroplàstia total i menor per a la fixació percutània).

Les principals limitacions de l'estudi són l'elevada proporció d'episodis de sèpsies que no se sap la causa i que les ILQ estan poc representades, ja que solen presentar-se més enllà d’un mes de la cirurgia.

Comentari:  

Cal destacar que aquest és el primer estudi que defineix factors de risc de sèpsia per a la cirurgia de fractura de maluc, dues patologies amb elevada prevalença en població anciana que quan concorren (1 de cada 40 cirurgies) poden tenir greus conseqüències.

Les diverses manifestacions de la sèpsia, les comorbiditats mèdiques, els episodis aguts concurrents com una cirurgia i alguns tractaments, creen una complexitat addicional en el diagnòstic que influeix en els resultats en els pacients sèptics.

Atès que és una patologia temps-depenent, davant d’ un episodi d'infecció, PENSA EN SÈPSIA.

Referència:

 

Tags: , ,