Caigudes: un dels grans gegants de la Geriatria, entre d'altres, per ser una de les causes principals de mort i discapacitat en l'edat avançada. És conegut, que les dones guanyen en freqüència de caigudes pel que fa als homes, però ... I els factors de risc? Varien entre sexes? ... No queda clar.

Us mostrem un article publicat recentment a Age and Ageing en el qual es van utilitzar les dades de l'English Longitudinal Study of Ageing per a l'estudi de la prevalença de les caigudes i examinar de manera transversal l'associació d'una sèrie de factors de risc, que incloïen variables sociodemogràfiques, d'estil de vida, de funció, cognició i patologies cròniques; tenint en compte el gènere dels participants.

El punt fort de l'article és el seu tamany mostral, 4301 participants (1994 homes i 2357 dones).
La prevalença en caigudes durant els dos anys de seguiment, compresos entre 2012 i 2013, va ser del 28,4% i ens podríem imaginar qui queia més. ...: Si, les dones, amb un 29,1% respecte al 23,5% dels homes.

En quant als factors de risc que es van relacionar amb les caigudes, en els dos sexes es va observar un increment directament proporcional a l'edat, el dolor qualificat com sever i la presència de patologies cròniques; i encara que aquesta associació va ser significativa per a tots dos, es van observar diferències entre gènere; per exemple; va ser considerat factor de risc per caigudes en els homes la presència de dolor qualificat com sever i en el cas de les dones el qualificat com a moderat-sever. Recordem que la intensitat del dolor és un símptoma subjectiu, el com va ser considerada o percebuda la intensitat del dolor entre gèneres no es va especificar. Tampoc es va estudiar la relació entre la localització del dolor i les caigudes.

Pel que fa a factors de risc específics segons gènere, aquest estudi mostrava que en l'home l'augment de la probabilitat de patir caigudes augmentava amb el fet de presentar simptomatologia depressiva, edat avançada i incapacitat per a realitzar el test d'equilibri (que en l'estudi interpretaven com por de caure i per tant a realitzar el test).
No obstant això, en les dones, els factors de risc que van resultar significatius van ser la incontinència urinària i la fragilitat. Es va observar associació també amb depressió en dones sempre que en l'anàlisi multivariant s'inclogués la fragilitat.

Comentari:

Atès que podrien existir diferències entre sexes pel que fa als factors de risc en caigudes, seria interessant continuar estudiant-per així elaborar noves estratègies de prevenció en les mateixes.

Referència:

Gale CR, Cooper C, Aihie Sayer A. Prevalence and risk factors for falls in older men and women: The English Longitudinal Study of Ageing. Age Ageing 2016;45(6):789-794.

 

 

Tags: