REQUERIMENTS

 • Ser soci de la SCGiG.
 • Ser resident (MIR, EIR, PIR o altres).
 • Tenir un màxim de 12 anys treballats des del final de la residència o des de l’inici de l’activitat laboral.
 • Tenir un treball presentat (atorga el 50% de la beca) al congrés. Posteriorment, en cas d’acceptació, s’atorga el restant 50% de l’import.
 • El candidat haurà d’acceptar el compromís de fer una presentació sobre l’estudi presentat, així com sobre els temes prioritaris del congrés al qual s’ha assistit, en el primer congrés successiu de la SCGiG.

DOCUMENTACIÓ

 • Treball presentat (abstract)
 • Treball acceptat (posteriorment, quan es tingui la confirmació de l’acceptació per part de l’organització del Congrés)
 • Carta de motivació per participar al congrés
 • Auto-declaració de l’estat actual com a professional (institució de treball, anys de contracte i en general d’experiència com professional)
 • Acceptació de les condicions de la beca
 • La documentació indicada s’haurà d’enviar a: sandraruano@academia.cat

Selecció

 • La selecció es realitzarà mitjançant un Comitè que inclou 3 membres de la Junta de la SCGiG, un/a dels quals ha de ser el/la Vocal de Docència.
 • Aquests realitzaran una primera selecció de les candidatures, seleccionant-ne 3, en base a una revisió en cec, per parells, puntuant des de 0 (mínim) a 10 (màxim), i basant el criteri sobre: interès del tema a nivell geriàtric i gerontològic, novetat del argument, metodologia utilitzada, presentació dels resultats, projecció internacional.
 • De les propostes seleccionades, el Comitè n’escollirà dues per consens, basant-se també en la puntuació obtinguda. En cas de necessitat, podran demanar opinió experta a 2 persones externes (vocals o reconeguts experts membres d’altres societats científiques d’àrea geriàtrica a nivell espanyol o internacional).
 • En la selecció final, no podran participar, com membres del Comitè, persones vinculades formalment a les institucions des de les quals es presenten les propostes. En cas que sigui necessari, es substituirà el membre amb el conflicte d’interessos per un altre de la junta.
 • La valoració i el judici de les propostes i l’atorgament de la beca, serà a criteri del comitè de selecció i indiscutible per part dels candidats.

Informació general

 • La data límit per fer entrega de la proposta de beques, finalitza el 10 de juny del 2018.
 • Un cop el seu treball hagi estat presentat i acceptat, li facilitarem una resposta abans de l’1 de juliol del 2018.
 • Tipologia de premi: dues beques de 1.000 € cada una per a dues persones com a compensació econòmica per dues places per assistir al congrés Europeu “European Union Geriatric Medicine Society 2018” que tindrà lloc a Berlin del 10 al 12 d’octubre del 2018. En cas que algun dels abstracts no sigui acceptat per al Congrés, la beca corresponent serà del 50%.