Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

L’article d’aquesta setmana, publicat a la revista BMC geriàtrics el mes de Gener, és la presentación  d’un estudi que es durà a terme a nivell d’atenció primària de Castella i lleo i  on es vol demostrar l’efectivitat clínica de les noves tecnologies en pacients d’edat avançada. Combined use of smartphone and smartband technology in the improvement of lifestyles in the adult population over 65 years: study protocol for a randomized clinical trial (EVIDENT-Age study). Recio-Rodríguez et al. BMC Geriatrics (2019) 19:19.

Les noves tecnologies  han esdevingut de manera progressiva un suport fonamental i una eina per la pràctica clínica diària, en especial per la informació i comunicació entre professionals i pacients així com per la monitorització dels pacients de cara a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties cròniques i promoció d’estils de vida saludable.  El gruix de la evidència de la seva efectivitat és important  en pacients adults però no hi ha tanta evidencia en población envellida donat que l’adopció de les noves tecnologies per part d’aquest grup etari ha sigut mes lenta.  Tot i això, en l’article es menciona que actualment cada cop més persones grans utilitza i està familiaritzat amb l’ús de noves tecnologies, estimant-se fins un 60%  l’ús regular de internet en majors de 65 anys i 18% disposa de smartphones (telefonia intel·ligent).

L’objectiu de l’estudi és  avaluar la efectivitat del us combinat de smartphones i smartbands durant 3 mesos junt amb un assessorament breu en hàbits de vida , versus l’assessorament sol, per augmentar l’activitat física dels participants i millorar els hàbits alimentaris. Com a objectiu secundari es marquen avaluar l’efecte de la intervenció sobre la composició corporal, qualitat de vida , activitats de la vida diària i rendiment cognitiu. Es tracta d’un assaig clínic controlat i randomitzat amb grups paral·lels que s’està duent a terme a tres unitats d’atenció primària de Castella i Lleó. Els criteris d’inclusió  són pacients d’edats entre 65 i 80 anys sense deteriorament cognitiu (MMSE >24). A nivell de la intervenció a tots els pacients se’ls donaran consells nutricionals i de activitat física diària previ al inici del estudi i al grup intervenció se’ls donarà un Smartphone durant els 3 mesos que dura la intervenció , essent entrenat el pacient en la primera vista del seu funcionament. La aplicació permetrà fer seguiment de la activitat física mitjançant la integració de la informació recopilada per la smartband i dels aliments consumits que registrarà el pacient a través de la aplicació. Al final del dia la aplicació fa recomanacions i un pla personalitzat per millorar els hàbits alimentaris i la activitat física dels següents dies segons els resultats que hagi reflectit  la smartband. A través dels registres també s’analitzaran objectius secundaris com el grau de sedentarisme del pacient, canvis en la dieta del pacient (buscant major adherència a les recomanacions de la dieta mediterrània), la composició corporal (IMC, greix corporal), situació cognitiva i canvis en les activitat de la vida diària i de la qualitat de vida dels pacients al finalitzar la intervenció. L’estudi, que s’ha presentat en aquest últim número del BMC Geriatrics, busca un objectiu fonamental de tots els que treballem amb població gran que és potenciar l’envelliment saludable mantenint la autonomia de les persones el major temps possible. L’ús de les noves tecnologies s’ha demostrat efectiva en promoció de la salut a nivell de població adulta pel que es probable que també sigui efectiva en aquest grup etari més envellit. Els investigadors han modificat la aplicació tenint en compte les característiques de la població del estudi (dèficits sensorials i altres) i caldrà veure si , tal i com esperem, l’estudi conclogui amb èxit i demostri l’efectivitat  d’aquestes “noves “ tecnologies en el maneig mèdic de la gent gran.

 

Aquí està l'enllaç:

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1037-y

 

Tags: , , , ,