Bona tarda, en aquesta nova entrada al blog us presento un estudi publicat a la revista JAMDA al febrer del 2015 que avalua l’efecte sobre la funció física i la qualitat de vida relacionada amb la salut d’una intervenció combinada nutricional i d’exercici físic en dones pre-fràgils que viuen a la comunitat. L’objectiu dels autors és avaluar si la intervenció nutricional combinada amb l’exercici físic pot potenciar els àmpliament demostrats efectes enlentidors de la progressió de la fragilitat dels programes d’entrenament físic.

L’estudi es duu a terme a Japó, durant un  període d’intervenció  de 12 setmanes i 6 mesos posteriors de seguiment, essent les participants 89 dones majors de 70 anys amb criteris de pre-fragilitat. Els criteris d’inclusió es basen en  els criteris modificats de fragilitat de Linda Fried,  incloent a l’estudi dones definides com pre-fragils per una força prensora de la ma de <=23kg o una velocitat de la marxa <= 1.52m/sec, excloent-se dones amb nivells d’albúmina sèrica>45mg/dl, amb malalties o alteracions musculo-esquelètiques que condicionin  deterior funcional sever i que prenguessin suplements de Calci i vitamina D. Es van seleccionar un total de 214 dones de les que finalment es van incloure 89 dividides en 3 grups. A 30 dones se’ls va fer una intervenció combinada nutricional + entrenament físic, a 28 nomes entrenament físic i 31 van ésser en el grup control. L’entrenament físic consistia en una sessió setmanal d’una hora d’exercicis combinats de força i equilibri i la nutricional en classes de cuina en grups de 15 persones, un cop a la setmana, 2-3 hores , amb receptes de cuina  riques en proteïnes i vitamina D. El grup control va rebre una sessió d’educació sanitària un cop al mes durant 3 mesos. Es va analitzar a l’inici de l’estudi , als 3 i 6 mesos la funció física mesurada amb  força prensora de la ma , l’equilibri monopodal i la velocitat de la marxa i la qualitat de vida percebuda mesurada amb el qüestionari SF-36. Les característiques bassals eren similars als tres grups, amb una edat mitja de les participants de 79 anys i nivell físic similar. En quant als resultats, als 3 mesos es va objectivar un augment estadísticament significatiu de la força prensora de la ma en el grup d’entrenament físic respecte al grup control, no objectivantdiferencies en el grup combinat nutrició+exercici físic. Aquesta millora de la força prensora de la ma del grup intervenció no es va perllongar en el temps, no objectivant diferencies en cap dels 3 grups als 6 mesos post-intervenció. En quant a la qualitat de vida percebuda relacionada amb la salut, en el grup d’intervenció combinada nutricional+entrenament físic es va evidenciar una milloria estadísticament significativa en 8 dominis de l’enquesta SF-36, concretament als dominis emocionals , estat físic  i dolor físic. Les conclusions del estudi són que un programa combinat de 12 setmanes nutricional + entrenament fou efectiu en millorar la qualitat de vida percebuda sense clara milloria física excepte de la força prensora de la ma que no es manté en el temp.

Comentari:

L’estudi és interessant per la importància de trobar aquells factors contribuents en la progressió de la fragilitat per poder incidir precoçment en ells. Sembla que diversos estudis han demostrat que uns bons hàbits físics així com nutricionals poden retardar l’evolució de fragilitat , efecte no aclarit en aquest estudi, possiblement per les limitacions explicades per els autors, tals com un menor aport de proteïnes i vitamina D respecte a altres estudis que sí demostraven la seva eficàcia així com una escassa milloria física degut a una menor freqüència i intensitat de l’activitat física respecte a estudis previs. És de destacar en l’estudi, els beneficis demostrats de la intervenció combinada nutrició+exercici físic en la qualitat de vida percebuda relacionada amb la salut  de les participants, que els autors relacionen amb el fet de la socialització que suposaren les classes en grup, l’intercanvi i interrelació emocional entre les participants. Estudis com aquest són cada cop més freqüents i d’especial interès de cara a poder  trobar  les eines adequades per retardar la progressió de la fragilitat i l’aparició de la discapacitat.

Referència:

Kwon, J et alEffects of a combined physical training and nutrition intervention on physical performance and health-related quality of life in prefrail older women living in the community: a randomized controlled trial.  JAMDA 16 (2015) 263.e1-263.e8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25659620

 

Data publicació: 31/03/15

 

Tags: ,