Miquel Àngel Mas

Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

Aquesta setmana a #GeribloCJoana Martínez obrim les portes a la revisió d’evidència a altres disciplines implicades en l’atenció integral dels pacients d’edat avançada convidant Joana Martínez. Joana és Terapeuta Ocupacional (TO) en el servei de Rehabilitació Domiciliària Fisiogestión i és la TO referent en el nou recurs d’Hospitalització Domiciliària Integral (HDI) de Badalona. A més, és professora col·laboradora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i de l’Escola Universitària d’infermeria I Teràpia Ocupacional (EUIT).

No hi ha cap manera d’evitar el deteriorament funcional en la Malaltia d’Alzheimer (MA), però la implicació de la TO en les cures s’ha vist d’utilitat en el maneig de determinats aspectes de la malaltia. Com exemple del paper de la nostra disciplina en aquests casos presentem dos articles internacionals publicats recentment.

A la revista Occupational Therapy in Mental Health s'ha presentat un protocol sobre una intervenció a domicili del terapeuta ocupacional integrada en equips d’Atenció Primària (metge, infermera i treballador social) a l’assaig clínic ADMIT, que inclou 180 persones amb MA. Aquí, l’objectiu del terapeuta és donar eines tant a l’usuari com al cuidador per tal d’afrontar situacions que es poden donar com la pèrdua d’autonomia en les activitats de la vida diària, inactivitat o problemes d’entorn, entre altres. El treball domiciliari es centra en quatre punts: activitats de la vida diària, modificació de l’entorn, estimulació cognitiva i educació sanitària als cuidadors. Per això, el professional realitza una valoració mitjançant escales estandarditzades i fa un perfil ocupacional que inclou: història de la persona, rols, valors, interessos i necessitats reals, buscant l’activitat que resulti significativa i potenciant l’atenció centrada en l’usuari i la seva ocupació. Seguirem els resultats d’aquest treball.

D’altra banda, a la revista American Journal of Occupational Therapy s’ha presentat recentment una scoping review sobre modificacions d’entorn en MA. Hi ha troballes positives en: rol del cuidador, intervenció centrada en la persona, modificació de l’entorn per millorar autonomia i seguretat. Les modificacions domiciliàries engloben aspectes físics i socials i s’adapten al perfil cognitiu de cada pacient. Falta ampliar evidència en estats avançats de la malaltia i per a persones amb deteriorament cognitiu que viuen soles.

Conclusió:

L’epidemiologia de la MA i la seva evolució progressiva ens porta a buscar estratègies per alentir les dificultats del maneig global de pacients i cuidadors durant el curs de la malaltia, per evitar, entre altres esdeveniments, possibles institucionalitzacions. Seria interessant incloure la figura del terapeuta ocupacional en els equips d’Atenció Primària ja que en educar a malalts i cuidadors en maneig (en com  realitzar higiene, vestit i transferències), adaptar entorn o donar pautes d’exercicis cognitius es poden disminuir potencialment els problemes derivats de situacions complexes relacionades amb la MA i altres demències, com ara, un cuidador sobrepassat emocionalment o físicament esgotat, amb dolors associats per mala higiene postural, a més d’altres complicacions greus com caigudes, traumatismes o fractures.

Referències:

-Schmid AA, Spangler-Morris C, Beauchamp RC, Wellington MC, Hayden WM, Porterfield HS, Ferguson D, Callahan CM. The Home-Based Occupational Therapy Intervention in the Alzheimer's Disease Multiple Intervention Trial(ADMIT). Occup Ther Ment Health 2015;31(1):19-34.

-Struckmeyer LR, Pickens ND. Home Modifications for People With Alzheimer's Disease: A Scoping Review. Am J Occup Ther 2016;70(1):7001270020p1-9.

 

Tags: , , , ,